Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HISTRIA TUBE D.D. U STEČAJU POTPIĆAN HITU-R-A 67930158481 7.517.600,00HRK 18.794400,00HRK 0014,07NE NE 
HOSPITALIJA D.D. SVETA NEDJELJA HSPT-R-A 52777523545 10.221.200,00HRK 102.212100,00HRK 8560,8400NE NE 
HOTEL DUBROVNIK D.D. ZAGREB HDUZ-R-A 84030903681 101.536.000,00HRK 267.200380,00HRK 21.2867,9700NE NE 
HOTEL GRUŽ D.D. DUBROVNIK 02829627475 4.940.900,00KN 49.409100,00KN 1.2652,5600NE NE 
HOTEL IMPERIAL VODICE D.D. ŠIBENIK HIMV-R-A 06819473304 55.991.451,00HRK 356.820156,92HRK 1.2630,35150NE NE 
HOTEL JADRAN ŠIBENIK D.D. ŠIBENIK HJAS-R-A 47183175939 5.894.573,00HRK 511.41311,53HRK 1.2630,25150NE NE 
HOTEL MEDENA D.D. SEGET DONJI HMDN-R-A 15293296133 183.957.800,00HRK 1.415.060130,00HRK 00257,02NE NE 
HOTEL MIRAN PIROVAC D.D. ŠIBENIK HMIP-R-A 67751413631 28.604.731,00HRK 539.14453,06HRK 1.2630,23150NE NE 
HOTEL PETKA D.D. DUBROVNIK HPED-R-B 41467254586 18.673.000,00HRK 186.730100,00HRK 0020,01NE NE 
HOTEL SPLIT D.D. SPLIT HTSP-R-A 68755468505 159.385.500,00HRK 70.8382.250,00HRK 2.5053,5400DA NE