Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HEP D.D.ZAGREBHEP-R-A2892197858719.792.159.200,00HRK10.995.6441.800,00HRK10.995.64410000NENE
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.ZAGREBHDEL-R-A7826029624046.791.050,00HRK623.88150,00HRK3000NENE
HISTRIA TUBE D.D. U STEČAJUPOTPIĆANHITU-R-A679301584817.517.600,00HRK18.794400,00HRK0014,07NENE
HNK HAJDUK Š.D.D.SPLITHJDK-R-A04785516590268.216.000,00HRK536.432500,00HRK5.2699,8200NENE
HOSPITALIJA D.D.SVETA NEDJELJAHSPT-R-A5277752354510.221.200,00HRK102.212100,00HRK8560,8400NENE
HOTEL DUBROVNIK D.D.ZAGREBHDUZ-R-A84030903681101.536.000,00HRK2.672380,00HRK21.2867,9700NENE
HOTEL GRUŽ D.D.DUBROVNIK028296274754.940.900,00KN49.409100,00KN1.2652,5600NENE
HOTEL IMPERIAL VODICE D.D.ŠIBENIKHIMV-R-A0681947330455.991.451,00HRK35.682156,92HRK1.2630,35150NENE
HOTEL JADRAN ŠIBENIK D.D.ŠIBENIKHJAS-R-A471831759395.894.573,00HRK511.41311,53HRK1.2630,25150NENE
HOTEL MEDENA D.D.SEGET DONJIHMDN-R-A15293296133183.957.800,00HRK1.415.060130,00HRK00257,02NENE