Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HOTEL SPLIT REZIDENCIJE D.D. SPLIT HTSR-R-A 63705409083 22.668.160,00HRK 70.838320,00HRK 2.5053,5400DA NE 
HOTELI BAŠKA VODA D.D. BAŠKA VODA HBVD-R-A 38304309304 135.000.000,00HRK 286.38380,00HRK 1330,0100NE NE 
HOTELI BRELA D.D. BRELA HBRL-R-A 78097341068 208.341.700,00HRK 20.834.17010,00HRK 584.8262,812.100,01NE NE 
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D. MLINI HMLN-R-A 37194694568 238.853.400,00HRK 1.405.020170,00HRK 19.1941,3700NE NE 
HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D. MALINSKA HHLD-R-A 20989435611 214.658.160,00HRK 10.732.90820,00HRK 37.3220,3500NE NE 
HOTELI JADRAN D.D. GRADAC HJDR-R-A 18099276986 74.980.500,00HRK 107.115700,00HRK 2.4342,2764,06DA NE 
HOTELI KOLOČEP D.D. KOLOČEP HKOL-R-A 30328587951 35.801.900,00HRK 358.019100,00HRK 14.0453,9200NE NE 
HOTELI MAESTRAL D.D. DUBROVNIK HMST-R-A 88557173997 103.144.000,00HRK 515.720200,00HRK 388.44775,3260NE NE 
HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA HMAM-R-A 27644797914 223.894.000,00HRK 1.119.470200,00HRK 66.2095,91792,07NE NE 
HOTELI NOVI D.D. U STEČAJU NOVI VINODOLSKI HNVI-R-A 16257188822 120.862.800,00HRK 67.1461.800,00HRK 7.49811,1700NE NE