Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HOTEL MIRAN PIROVAC D.D.ŠIBENIKHMIP-R-A6775141363128.604.731,00HRK539.14453,06HRK1.2630,23150NENE
HOTEL PETKA D.D.DUBROVNIKHPED-R-B4146725458618.673.000,00HRK18.673100,00HRK0020,01NENE
HOTEL SPLIT D.D.SPLITHTSP-R-A68755468505159.385.500,00HRK70.8382.250,00HRK2.5053,5400DANE
HOTEL SPLIT REZIDENCIJE D.D.SPLITHTSR-R-A6370540908322.668.160,00HRK70.838320,00HRK2.5053,5400DANE
HOTELI BAŠKA VODA D.D.BAŠKA VODAHBVD-R-A38304309304135.000.000,00HRK286.38380,00HRK1330,0100NENE
HOTELI BRELA D.D.BRELAHBRL-R-A78097341068208.341.700,00HRK20.834.17010,00HRK584.8262,8100NENE
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.MLINIHMLN-R-A37194694568238.853.400,00HRK1.405.020170,00HRK19.1941,3700NENE
HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.MALINSKAHHLD-R-A20989435611214.658.160,00HRK10.732.90820,00HRK37.3220,3500NENE
HOTELI JADRAN D.D.GRADACHJDR-R-A1809927698674.980.500,00HRK107.115700,00HRK2.4342,2720,02DANE
HOTELI KOLOČEP D.D.KOLOČEPHKOL-R-A3032858795135.801.900,00HRK358.019100,00HRK14.0453,9200NENE