Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HOTEL IMPERIAL VODICE D.D. ŠIBENIK HIMV-R-A 06819473304 55.991.451,00HRK 356.820156,92HRK 1.2630,35150NE NE 
HOTEL JADRAN ŠIBENIK D.D. ŠIBENIK HJAS-R-A 47183175939 5.894.573,00HRK 511.41311,53HRK 1.2630,25150NE NE 
HOTEL MIRAN PIROVAC D.D. ŠIBENIK HMIP-R-A 67751413631 28.604.731,00HRK 539.14453,06HRK 1.2630,23150NE NE 
HOTEL PETKA D.D. DUBROVNIK HPED-R-B 41467254586 18.673.000,00HRK 186.730100,00HRK 0020,01NE NE 
HOTEL SPLIT D.D. SPLIT HTSP-R-A 68755468505 159.385.500,00HRK 70.8382.250,00HRK 2.5053,5400DA NE 
HOTEL SPLIT REZIDENCIJE D.D. SPLIT HTSR-R-A 63705409083 22.668.160,00HRK 70.838320,00HRK 2.5053,5400DA NE 
HOTELI BAŠKA VODA D.D. BAŠKA VODA HBVD-R-A 38304309304 135.000.000,00HRK 286.38380,00HRK 1330,0100NE NE 
HOTELI BRELA D.D. BRELA HBRL-R-A 78097341068 208.341.700,00HRK 20.834.17010,00HRK 584.8262,8100NE NE 
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D. MLINI HMLN-R-A 37194694568 224.803.200,00HRK 1.405.020160,00HRK 19.1941,3700NE NE 
HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D. MALINSKA HHLD-R-A 20989435611 214.658.160,00HRK 10.732.90820,00HRK 37.3220,3500NE NE