Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. ZAGREB HDEL-R-A 78260296240 31.194.050,00HRK 623.88150,00HRK 3000
HISTRIA TUBE D.D. POTPIĆAN HITU-R-A 67930158481 7.517.600,00HRK 18.794400,00HRK 0014,07
HNK HAJDUK Š.D.D. SPLIT HJDK-R-A 04785516590 268.216.000,00HRK 536.432500,00HRK 52.6909,8200
HORTIKULTURA D.D. ZAGREB HOKU-R-A 90150720164 2.001.600,00HRK 5.560360,00HRK 3556,3800
HOSPITALIJA D.D. SVETA NEDJELJA HSPT-R-A 52777523545 10.221.200,00HRK 102.212100,00HRK 8560,8400
HOTEL DUBROVNIK D.D. ZAGREB HDUZ-R-A 84030903681 101.536.000,00HRK 267.200380,00HRK 21.2867,9700
HOTEL GRUŽ D.D. DUBROVNIK 02829627475 4.940.900,00KN 49.409100,00KN 5.00010,1200
HOTEL IMPERIAL VODICE D.D. ŠIBENIK HIMV-R-A 06819473304 55.991.451,00HRK 356.820156,92HRK 1.2630,35150
HOTEL JADRAN ŠIBENIK D.D. ŠIBENIK HJAS-R-A 47183175939 5.244.573,35HRK 277.16118,92HRK 1.2630,4615,01
HOTEL MIRAN PIROVAC D.D. ŠIBENIK HMIP-R-A 67751413631 28.604.731,00HRK 539.14453,06HRK 1.2630,23150