Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HOTELI KOLOČEP D.D. KOLOČEP HKOL-R-A 30328587951 35.801.900,00HRK 358.019100,00HRK 14.0453,9200NE NE 
HOTELI MAESTRAL D.D. DUBROVNIK HMST-R-A 88557173997 103.144.000,00HRK 515.720200,00HRK 388.44775,3260NE NE 
HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA HMAM-R-A 27644797914 223.894.000,00HRK 1.119.470200,00HRK 66.2095,91516,05NE NE 
HOTELI NOVI D.D. U STEČAJU NOVI VINODOLSKI HNVI-R-A 16257188822 120.862.800,00HRK 67.1461.800,00HRK 7.49811,1700NE NE 
HOTELI OMIŠALJ D.D. U STEČAJU OMIŠALJ HOMS-R-A 18048322611 51.199.800,00HRK 255.999200,00HRK 51.75820,2200NE NE 
HOTELI PUNAT D.D. PUNAT HPNT-R-A 56485977409 43.500.000,00HRK 145.000300,00HRK 20.12313,8800NE NE 
HOTELI TUČEPI D.D. TUČEPI HTCP-R-A 25592312404 208.109.700,00HRK 693.699300,00HRK 18.8962,7200NE NE 
HOTELI VODICE D.D. VODICE HVDC-R-A 94858559872 157.743.374,30HRK 468.634120,99HRK 21.1321,6200NE NE 
HOTELI ZADAR D.D. ZADAR HZDZ-R-A 40699482950 1.549.000,00HRK 154.90010,00HRK 17.17411,0918,01NE NE 
HOTELI ZLATNI RAT D.D. BOL HZLA-R-A 52164567674 344.831.760,00HRK 725.519360,00HRK 4.3960,4655,01NE NE