Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D. MLINI HMLN-R-A 37194694568 224.803.200,00HRK 1.405.020160,00HRK 19.1941,3700
HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D. MALINSKA HHLD-R-A 20989435611 214.658.160,00HRK 10.732.90820,00HRK 37.3220,3500
HOTELI JADRAN D.D. GRADAC HJDR-R-A 18099276986 74.980.500,00HRK 107.115700,00HRK 2.4342,2700
HOTELI KOLOČEP D.D. KOLOČEP HKOL-R-A 30328587951 35.801.900,00HRK 358.019100,00HRK 14.0453,9200
HOTELI MAESTRAL D.D. DUBROVNIK HMST-R-A 88557173997 103.144.000,00HRK 515.720200,00HRK 388.44775,3260
HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA HMAM-R-A 27644797914 223.894.000,00HRK 1.119.470200,00HRK 791.78870,7300
HOTELI NOVI D.D. U STEČAJU NOVI VINODOLSKI HNVI-R-A 16257188822 120.862.800,00HRK 67.1461.800,00HRK 7.49811,1700
HOTELI OMIŠALJ D.D. U STEČAJU OMIŠALJ HOMS-R-A 18048322611 51.199.800,00HRK 255.999200,00HRK 51.75820,2200
HOTELI PUNAT D.D. PUNAT HPNT-R-A 56485977409 43.500.000,00HRK 145.000300,00HRK 20.12313,8800
HOTELI TUČEPI D.D. TUČEPI HTCP-R-A 25592312404 208.109.700,00HRK 693.699300,00HRK 19.5522,8200