Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HOTELI MAESTRAL D.D.DUBROVNIKHMST-R-A88557173997103.144.000,00HRK51.572200,00HRK388.44775,3260NENE
HOTELI MAKARSKA D.D.MAKARSKAHMAM-R-A27644797914223.894.000,00HRK1.119.470200,00HRK66.2095,91792,07NENE
HOTELI NOVI D.D. U STEČAJUNOVI VINODOLSKIHNVI-R-A16257188822120.862.800,00HRK67.1461.800,00HRK7.49811,1700NENE
HOTELI OMIŠALJ D.D. U STEČAJUOMIŠALJHOMS-R-A1804832261151.199.800,00HRK255.999200,00HRK51.75820,2200NENE
HOTELI PUNAT D.D.PUNATHPNT-R-A5648597740943.500.000,00HRK145300,00HRK20.12313,8800NENE
HOTELI TUČEPI D.D.TUČEPIHTCP-R-A25592312404208.109.700,00HRK693.699300,00HRK17.5192,5300NENE
HOTELI VODICE D.D.VODICEHVDC-R-A94858559872157.743.374,30HRK468.634120,99HRK21.1321,6200NENE
HOTELI ZADAR D.D.ZADARHZDZ-R-A406994829501.549.000,00HRK1.54910,00HRK17.17411,0918,01NENE
HOTELI ZLATNI RAT D.D.BOLHZLA-R-A52164567674344.831.760,00HRK725.519360,00HRK4.3960,4655,01NENE
HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.ŽIVOGOŠĆEHZVG-R-A8842921392869.687.600,00HRK30.27610,00HRK165.8242,3864.683,93NENE