Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HOTELI VODICE D.D. VODICE HVDC-R-A 94858559872 157.743.374,30HRK 468.634120,99HRK 21.1321,6200
HOTELI ZADAR D.D. ZADAR HZDZ-R-A 40699482950 1.549.000,00HRK 154.90010,00HRK 17.17411,0918,01
HOTELI ZLATNI RAT D.D. BOL HZLA-R-A 52164567674 344.831.760,00HRK 725.519360,00HRK 4.3960,4600
HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. ŽIVOGOŠĆE HZVG-R-A 88429213928 69.687.600,00HRK 302.76010,00HRK 165.8242,3864.683,93
HP D.D. ZAGREB HP-R-A 87311810356 952.636.100,00HRK 9.526.361100,00HRK 9.526.36110000
HPB D.D. ZAGREB HPB-R-A 87939104217 1.214.775.000,00HRK 2.024.625600,00HRK 859.03542,43177.3118,76
HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD D.D. ZAGREB HBJB-R-A 25739577568 5.060.000,00HRK 50.600100,00HRK 50.60010000
HRVATSKE VODE ZAGREB 28921383001 100
HRVATSKI DUHANI D.D. VIROVITICA HRDH-R-A 92200203113 252.842.100,00HRK 842.807300,00HRK 9.4631,1200
HT D.D. ZAGREB HT-R-A 81793146560 9.822.853.500,00HRK 81.888.535119,95HRK 1.430.9731,7500