Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HOTELI KOLOČEP D.D. KOLOČEP HKOL-R-A 30328587951 35.801.900,00HRK 358.019100,00HRK 14.0453,9200
HOTELI MAESTRAL D.D. DUBROVNIK HMST-R-A 88557173997 103.144.000,00HRK 515.720200,00HRK 75.68914,68312.76460,65
HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA HMAM-R-A 27644797914 223.894.000,00HRK 1.119.470200,00HRK 328.48329,34463.30541,39
HOTELI NOVI D.D. U STEČAJU NOVI VINODOLSKI HNVI-R-A 16257188822 120.862.800,00HRK 67.1461.800,00HRK 7.49811,1700
HOTELI OMIŠALJ D.D. U STEČAJU OMIŠALJ HOMS-R-A 18048322611 51.199.800,00HRK 255.999200,00HRK 51.75820,2200
HOTELI PUNAT D.D. PUNAT HPNT-R-A 56485977409 43.500.000,00HRK 145.000300,00HRK 20.12313,8800
HOTELI TUČEPI D.D. TUČEPI HTCP-R-A 25592312404 208.109.700,00HRK 693.699300,00HRK 19.5522,8200
HOTELI VODICE D.D. VODICE HVDC-R-A 94858559872 157.743.374,30HRK 468.634120,99HRK 21.2101,6300
HOTELI ZADAR D.D. ZADAR HZDZ-R-A 40699482950 2.349.000,00HRK 234.90010,00HRK 17.1747,3118,01
HOTELI ZLATNI RAT D.D. BOL HZLA-R-A 52164567674 344.831.760,00HRK 725.519360,00HRK 4.3960,4600