Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. ŽIVOGOŠĆE HZVG-R-A 88429213928 69.687.600,00HRK 302.76010,00HRK 165.8242,3864.683,93NE NE 
HP D.D. ZAGREB HP-R-A 87311810356 952.636.100,00HRK 9.526.361100,00HRK 9.526.36110000NE NE 
HPB D.D. ZAGREB HPB-R-A 87939104217 1.214.775.000,00HRK 2.024.625600,00HRK 859.03542,43177.3118,76NE NE 
HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD D.D. ZAGREB HBJB-R-A 25739577568 5.060.000,00HRK 50.600100,00HRK 50.60010000NE NE 
HRVATSKE VODE ZAGREB 28921383001 100
HRVATSKI DUHANI D.D. VIROVITICA HRDH-R-A 92200203113 252.842.100,00HRK 842.807300,00HRK 9.4631,1200NE NE 
HT D.D. ZAGREB HT-R-A 81793146560 9.822.853.500,00HRK 81.670.064120,27HRK 1.817.3242,2300DA NE 
HTP KORČULA D.D. KORČULA HTPK-R-A 63259199217 123.443.450,00HRK 2.468.86950,00HRK 44.3571,800NE NE 
HTP MATIJA GUBEC D.D. - U STEČAJU STUBIČKE TOPLICE MGBC-R-A 63048129745 19.112.000,00HRK 95.560200,00HRK 2.1172,2200NE NE 
HTP OREBIĆ D.D. OREBIĆ HTPO-R-A 98026846668 47.582.000,00HRK 475.820100,00HRK 10.1892,1400NE NE