Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HP D.D.ZAGREBHP-R-A87311810356952.636.100,00HRK9.526.361100,00HRK9.526.36110000NENE
HPB D.D.ZAGREBHPB-R-A879391042171.214.775.000,00HRK2.024.625600,00HRK859.03542,43177.3118,76NENE
HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD D.D.ZAGREBHBJB-R-A257395775685.060.000,00HRK506100,00HRK50610000NENE
HRVATSKE VODEZAGREB28921383001100
HRVATSKI DUHANI D.D.VIROVITICAHRDH-R-A92200203113252.842.100,00HRK842.807300,00HRK5.5690,6600NENE
HT D.D.ZAGREBHT-R-A817931465609.822.853.500,00HRK81.670.064120,27HRK1.817.3242,2300DANE
HTP KORČULA D.D.KORČULAHTPK-R-A63259199217123.443.450,00HRK2.468.86950,00HRK44.3571,8250,01NENE
HTP MATIJA GUBEC D.D. - U STEČAJUSTUBIČKE TOPLICEMGBC-R-A6304812974519.112.000,00HRK9.556200,00HRK2.1172,2200NENE
HTP OREBIĆ D.D.OREBIĆHTPO-R-A9802684666847.582.000,00HRK47.582100,00HRK10.1892,1400NENE
HUM HT D.D.VELA LUKAHMHT-R-A4661242723832.394.800,00HRK161.974200,00HRK8.5365,2700NENE