Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HRVATSKE VODE ZAGREB 28921383001 100
HRVATSKI DUHANI D.D. VIROVITICA HRDH-R-A 92200203113 252.842.100,00HRK 842.807300,00HRK 4.9320,5900NE NE 
HT D.D. ZAGREB HT-R-A 81793146560 9.822.853.500,00HRK 81.670.064120,27HRK 1.601.7241,9600DA NE 
HTP KORČULA D.D. KORČULA HTPK-R-A 63259199217 123.443.450,00HRK 2.468.86950,00HRK 44.3571,8250,01NE NE 
HTP MATIJA GUBEC D.D. - U STEČAJU STUBIČKE TOPLICE MGBC-R-A 63048129745 19.112.000,00HRK 95.560200,00HRK 2.1172,2200NE NE 
HTP OREBIĆ D.D. OREBIĆ HTPO-R-A 98026846668 47.582.000,00HRK 475.820100,00HRK 10.1892,1400NE NE 
HUM HT D.D. VELA LUKA HMHT-R-A 46612427238 32.394.800,00HRK 161.974200,00HRK 8.5365,2700NE NE 
HVAR D.D. HVAR 40759827253 2.795.000,00KN 13.975200,00KN 3132,2400NE NE 
ILIRIJA D.D. BIOGRAD NA MORU ILRA-R-A 05951496767 229.146.480,00HRK 2.413.48894,94HRK 74.2003,0700NE NE 
IMOTA D.D. U STEČAJU DONJI PROLOŽAC IMTA-R-A 02297833542 18.985.000,00HRK 94.925200,00HRK 93.80198,8200NE NE