Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HVAR D.D.HVAR407598272532.795.000,00KN13.975200,00KN3132,2400NENE
ILIRIJA D.D.BIOGRAD NA MORUILRA-R-A05951496767229.146.480,00HRK2.413.48894,94HRK7423,0700NENE
IMOTA D.D. U STEČAJUDONJI PROLOŽACIMTA-R-A0229783354218.985.000,00HRK94.925200,00HRK93.80198,8200NENE
IMPERIAL D.D.RABHIMR-R-A90896496260254.342.000,00HRK635.855400,00HRK910,011.251,20NENE
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.ZAGREBIMZV-R-B19458766639110.407.860,00HRK65.263380,00HRK0065.26322,46NENE
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.ZAGREBIMZV-R-A19458766639110.407.860,00HRK225.284380,00HRK32.24111,132.82211,30NENE
INA D.D.ZAGREBINA-R-A277595606259.000.000.000,00HRK10.000.000900,00HRK4.483.55244,8400NENE
INDUSTROGRADNJA D.D.VARAŽDIN03714155365324.677.000,00KN5.503590,00KN12000NENE
INKOP D.D. U STEČAJUPOZNANOVECINKP-R-A5971609202038.365.800,00HRK127.886300,00HRK2.8762,2500NENE
INOVINE D.D.ZAGREBINOV-R-A8503183777980.726.250,00HRK244.625330,00HRK1.8780,7761,02NENE