Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
HVAR D.D. HVAR 40759827253 2.795.000,00KN 13.975200,00KN 3132,2400ne ne 
ILIRIJA D.D. BIOGRAD NA MORU ILRA-R-A 05951496767 229.146.480,00HRK 2.413.48894,94HRK 74.2003,0700NE NE 
IMOTA D.D. U STEČAJU DONJI PROLOŽAC IMTA-R-A 02297833542 18.985.000,00HRK 94.925200,00HRK 93.80198,8200NE NE 
IMPERIAL D.D. RAB HIMR-R-A 90896496260 254.342.000,00HRK 635.855400,00HRK 910,0100NE NE 
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. ZAGREB IMZV-R-A 19458766639 110.407.860,00HRK 225.284380,00HRK 32.24111,132.82211,30NE NE 
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. ZAGREB IMZV-R-B 19458766639 110.407.860,00HRK 65.263380,00HRK 0065.26322,46NE NE 
INA D.D. ZAGREB INA-R-A 27759560625 9.000.000.000,00HRK 10.000.000900,00HRK 4.483.55244,8400NE NE 
INKOP D.D. U STEČAJU POZNANOVEC INKP-R-A 59716092020 38.365.800,00HRK 127.886300,00HRK 2.8762,2500NE NE 
INOVINE D.D. ZAGREB INOV-R-A 85031837779 48.286.970,63HRK 143.716335,99HRK 1.8781,3124,02NE NE 
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB D.D. ZAGREB INSZ-R-A 34560071270 4.211.200,00HRK 42.112100,00HRK 40.25995,600NE NE