Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HPB D.D. ZAGREB HPB-R-A 87939104217 1.214.775.000,00HRK 2.024.625600,00HRK 859.03542,43177.3118,76
HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD D.D. ZAGREB HBJB-R-A 25739577568 5.060.000,00HRK 50.600100,00HRK 50.60010000
HRVATSKE VODE ZAGREB 28921383001 100
HRVATSKI DUHANI D.D. VIROVITICA HRDH-R-A 92200203113 252.842.100,00HRK 842.807300,00HRK 9.4631,1200
HT D.D. ZAGREB HT-R-A 81793146560 9.822.853.500,00HRK 81.888.535119,95HRK 1.430.9731,7500
HTP KORČULA D.D. KORČULA HTPK-R-A 63259199217 123.443.450,00HRK 2.468.86950,00HRK 44.3571,800
HTP MATIJA GUBEC D.D. - U STEČAJU STUBIČKE TOPLICE MGBC-R-A 63048129745 19.112.000,00HRK 95.560200,00HRK 2.1172,2200
HTP OREBIĆ D.D. OREBIĆ HTPO-R-A 98026846668 47.582.000,00HRK 475.820100,00HRK 120.79825,3900
HUM HT D.D. VELA LUKA HMHT-R-A 46612427238 32.394.800,00HRK 161.974200,00HRK 10.8116,6700
HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB HUPZ-R-A 66859264899 250.555.360,00HRK 431.992580,00HRK 8000