Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
INOVINE D.D. ZAGREB INOV-R-A 85031837779 48.286.970,63HRK 143.716335,99HRK 1.8781,3161,04NE NE 
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB D.D. ZAGREB INSZ-R-A 34560071270 4.211.200,00HRK 42.112100,00HRK 40.25995,600NE NE 
ISTO GRUPA D.D. VARAŽDIN 78858201330 148.581.000,00KN 550.300270,00KN 12000NE NE 
ISTRA D.D. PULA ISTR-R-A 07538718933 110.466.000,00HRK 64.9801.700,00HRK 1.1731,8100NE NE 
ISTRA-AUTO D.D. UMAG ISAU-R-A 81911347838 16.704.600,00HRK 83.523200,00HRK 1.1061,3200NE NE 
IVANČICA D.D. ZLATAR IVCC-R-A 49551358088 11.417.100,00HRK 38.057300,00HRK 5.92115,5600NE NE 
JADRAN D.D. TMN U STEČAJU ZAGREB JTMN-R-A 35721387105 52.068.000,00HRK 173.560300,00HRK 7.4304,2800NE NE 
JADRAN D.D. CRIKVENICA JDRN-R-B 56994999963 282.507.090,00HRK 16.377.22317,25HRK 830.6735,0700NE NE 
JADRAN D.D. ZAGREB JDTC-R-A 46106063049 42.489.900,00HRK 141.633300,00HRK 1.8791,3350NE NE 
JADRAN FILM D.D. ZAGREB JDRF-R-A 68257536227 16.347.000,00DEM 163.470100,00DEM 4920,346,03NE NE