Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HUM HT D.D. VELA LUKA HMHT-R-A 46612427238 32.394.800,00HRK 161.974200,00HRK 10.8116,6700
HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB HUPZ-R-A 66859264899 215.996.000,00HRK 431.992500,00HRK 250,0100
HVAR D.D. HVAR 40759827253 2.795.000,00KN 13.975200,00KN 3132,2400
IGM D.D. U STEČAJU LEPOGLAVA IGML-R-A 41359531242 69.972.000,00HRK 174.930400,00HRK 10.1235,7900
ILIRIJA D.D. BIOGRAD NA MORU ILRA-R-A 05951496767 205.146.480,00HRK 301.686680,00HRK 9.2753,0700
IMCO D.D. ZAGREB 28048240459 1.313.000,00KN 13.130100,00KN 1381,0500
IMOTA D.D. U STEČAJU DONJI PROLOŽAC IMTA-R-A 02297833542 18.985.000,00HRK 94.925200,00HRK 93.45998,46342,36
IMPERIAL D.D. RAB HIMR-R-A 90896496260 254.342.000,00HRK 635.855400,00HRK 13.0322,0554,01
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. ZAGREB IMZV-R-A 19458766639 110.407.860,00HRK 225.284380,00HRK 32.24111,132.82211,30
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. ZAGREB IMZV-R-B 19458766639 110.407.860,00HRK 65.263380,00HRK 0065.26322,46