Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
ISTRA-AUTO D.D. UMAG ISAU-R-A 81911347838 16.704.600,00HRK 83.523200,00HRK 1.1061,3200NE NE 
IVANČICA D.D. ZLATAR IVCC-R-A 49551358088 11.417.100,00HRK 38.057300,00HRK 5.92115,5600NE NE 
JADRAN D.D. ZAGREB JDTC-R-A 46106063049 42.489.900,00HRK 141.633300,00HRK 1.8791,3350NE NE 
JADRAN D.D. CRIKVENICA JDRN-R-B 56994999963 482.507.730,00HRK 27.971.46317,25HRK 830.6732,9700NE NE 
JADRAN FILM D.D. ZAGREB JDRF-R-A 68257536227 16.347.000,00DEM 163.470100,00DEM 4920,346,03NE NE 
JADRAN HOTELI D.D. RIJEKA JDHR-R-A 45875673150 96.880.800,00HRK 261.840370,00HRK 21.0458,0400NE NE 
JADRAN UP D.D. GOSPIĆ 84633545224 3.905.400,00KN 13.018300,00KN 130,100NE NE 
JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČIŠĆA JDKM-R-A 97012789464 80.412.100,00HRK 217.330370,00HRK 8.3583,8500NE NE 
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. DUBROVNIK HDUP-R-A 22797775374 467.919.372,70HRK 31.802.59814,71HRK 118.1160,371.0360NE NE 
JADROLINIJA RIJEKA 38453148181 209.054.147,81KN KN 100