Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
INKOP D.D. U STEČAJU POZNANOVEC INKP-R-A 59716092020 38.365.800,00HRK 127.886300,00HRK 2.8762,2500NE NE 
INOVINE D.D. ZAGREB INOV-R-A 85031837779 48.286.970,63HRK 143.716335,99HRK 1.8781,3124,02NE NE 
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB D.D. ZAGREB INSZ-R-A 34560071270 4.211.200,00HRK 42.112100,00HRK 40.25995,600NE NE 
ISTRA D.D. PULA ISTR-R-A 07538718933 110.466.000,00HRK 64.9801.700,00HRK 1.1731,8100NE NE 
ISTRA-AUTO D.D. UMAG ISAU-R-A 81911347838 16.704.600,00HRK 83.523200,00HRK 1.1061,3200NE NE 
IVANČICA D.D. IVANEC IVNC-R-A 53925646045 13.426.920,00HRK 23.556570,00HRK 0015,06NE NE 
IVANČICA D.D. ZLATAR IVCC-R-A 49551358088 11.417.100,00HRK 38.057300,00HRK 5.92115,5600NE NE 
JADRAN D.D. TMN U STEČAJU ZAGREB JTMN-R-A 35721387105 52.068.000,00HRK 173.560300,00HRK 7.4304,2800NE NE 
JADRAN D.D. ZAGREB JDTC-R-A 46106063049 42.489.900,00HRK 141.633300,00HRK 1.8791,3350NE NE 
JADRAN D.D. CRIKVENICA JDRN-R-B 56994999963 491.316.690,00HRK 49.131.66910,00HRK 2.492.0205,0700NE NE