Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
JADRAN D.D. CRIKVENICA JDRN-R-B 56994999963 491.316.690,00HRK 49.131.66910,00HRK 31.365.85163,845.880.93711,97
JADRAN D.D. ZAGREB JDTC-R-A 46106063049 42.489.900,00HRK 141.633300,00HRK 1.8791,3350
JADRAN FILM D.D. ZAGREB JDRF-R-A 68257536227 16.347.000,00DEM 163.470100,00DEM 4920,346,03
JADRAN HOTELI D.D. RIJEKA JDHR-R-A 45875673150 96.880.800,00HRK 261.840370,00HRK 21.5558,2300
JADRAN UP D.D. GOSPIĆ 84633545224 3.905.400,00KN 13.018300,00KN 130,100
JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ JDRA-R-A 70741052040 1.063.472.000,00HRK 1.063.4721.000,00HRK 1620,0260
JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČIŠĆA JDKM-R-A 97012789464 80.412.100,00HRK 217.330370,00HRK 8.3583,8500
JADRANSKA PIVOVARA - SPLIT D.D. VRANJIC JDPV-R-A 50466902241 54.262.170,00HRK 5.426.21710,00HRK 4950,0100
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. DUBROVNIK HDUP-R-A 22797775374 467.919.372,70HRK 31.802.59814,71HRK 249.7070,79460
JADROLINIJA RIJEKA 38453148181 209.054.147,81KN KN 100