Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC KABA-R-A 08106331075 176.678.250,00HRK 1.328.23310,00HRK 4.3800,0200NE NE 
KAŠTELANSKA RIVIJERA D.D. U STEČAJU KAŠTEL STARI KSTR-R-A 60917566677 138.984.800,00HRK 694.924200,00HRK 13.0851,8800NE NE 
KAŠTELANSKI STAKLENICI D.D. U STEČAJU KAŠTEL ŠTAFILIĆ KSST-R-A 47079015776 283.982.500,00HRK 113.5932.500,00HRK 88.73478,123.2352,85NE NE 
KBZ D.D. ZAGREB KBZ-R-A 70663193635 193.775.300,00HRK 1.937.753100,00HRK 2.8700,1500NE NE 
KEMIKA D.D. ZAGREB KMKA-R-A 38181641213 28.577.700,00HRK 95.259300,00HRK 0041,04NE NE 
KOESTLIN D.D. BJELOVAR KOES-R-A 92803032010 96.259.900,00HRK 130.276738,89HRK 5520,4200NE NE 
KONČAR D.D. ZAGREB KOEI-R-A 45050126417 1.208.895.930,00HRK 2.572.119470,00HRK 81.7173,1800DA NE 
KONOPLJA D.D. ZAGREB KNPL-R-A 85994471318 9.781.200,00HRK 25.080390,00HRK 13.32153,113,01NE NE 
KONSTRUKTOR INŽENJERING D.D. U STEČAJU SPLIT KSIN-R-A 81356391287 194.574.000,00HRK 972.870200,00HRK 257.85226,53.507,36NE NE 
KORANA D.D. U STEČAJU KARLOVAC KRNA-R-A 52935153496 19.932.000,00HRK 199.320100,00HRK 9.9054,9700NE NE