Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
KOESTLIN D.D. BJELOVAR KOES-R-A 92803032010 96.259.900,00HRK 130.276738,89HRK 5520,4200
KOKA D.D. VARAŽDIN KOKA-R-A 21031321242 180.644.000,00HRK 903.220200,00HRK 00130
KONČAR D.D. ZAGREB KOEI-R-A 45050126417 1.208.895.930,00HRK 2.572.119470,00HRK 81.7993,1800
KONOPLJA D.D. ZAGREB KNPL-R-A 85994471318 9.781.200,00HRK 25.080390,00HRK 13.32153,113,01
KONSTRUKTOR INŽENJERING D.D. U STEČAJU SPLIT KSIN-R-A 81356391287 194.574.000,00HRK 972.870200,00HRK 257.85226,53.507,36
KORANA D.D. U STEČAJU KARLOVAC KRNA-R-A 52935153496 19.932.000,00HRK 199.320100,00HRK 9.9054,9700
KORDUN D.D. SLUNJ KODS-R-A 25027711145 10.912.700,00HRK 109.127100,00HRK 7.2166,6100
KOTEKS D.D. SPLIT KTKS-R-A 57001982985 33.473.350,00HRK 669.46750,00HRK 15.2942,2800
KOTKA D.D. KRAPINA KTKA-R-A 10627442814 26.461.600,00HRK 33.077800,00HRK 102,01
KRAŠ D. D. ZAGREB KRAS-R-A 94989605030 549.448.400,00HRK 1.373.621400,00HRK 0080