Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
KORDUN D.D. SLUNJ KODS-R-A 25027711145 10.912.700,00HRK 109.127100,00HRK 7.2166,6100NE NE 
KOTEKS D.D. SPLIT KTKS-R-A 57001982985 33.473.350,00HRK 669.46750,00HRK 15.2942,2800NE NE 
KOTKA D.D. KRAPINA KTKA-R-A 10627442814 26.461.600,00HRK 33.077800,00HRK 102,01NE NE 
KRATEKS D.D. KRAPINA KRAT-R-A 05895720972 3.712.600,00HRK 9.770380,00HRK 70,0700NE NE 
KRZNO D.D. U LIKVIDACIJI ZAGREB KRZN-R-A 36883839595 8.903.040,00HRK 4.6371.920,00HRK 003,06NE NE 
KUTJEVO D.D. KUTJEVO KTJV-R-A 21918659912 355.321.450,00HRK 5.726.42950,00HRK 37.4400,5300NE NE 
LAGUNA NOVIGRAD D.D. NOVIGRAD LANO-R-A 58935879058 29.900.000,00HRK 877.06534,09HRK 1200,0100NE NE 
LAVČEVIĆ D.D. SPLIT LVCV-R-A 71421617824 143.460.000,00HRK 478.200300,00HRK 16.7403,5200NE NE 
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA LRH-R-A 15573308024 696.074.300,00HRK 302.6412.300,00HRK 8.5652,8300NE NE 
LIČKI KROVOVI U LIKVIDACIJI D.D. GRAČAC 44864755840 8.290.000,00KN 82.900100,00KN 28.30534,1400NE NE