Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
JELSA D.D. JELSA JLSA-R-A 51177655549 94.043.110,00HRK 1.343.47370,00HRK 67.2795,0100
KAMEN SIRAČ D.D. ZAGREB KMNS-R-A 02334326920 28.371.200,00HRK 70.928400,00HRK 006,01
KAMENSKO D.D. U STEČAJU ZAGREB KMSK-R-A 37768168177 85.068.400,00HRK 212.671400,00HRK 5.0002,3500
KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC KABA-R-A 08106331075 176.678.250,00HRK 1.328.23310,00HRK 4.3800,0200
KAŠTELANSKA RIVIJERA D.D. KAŠTEL STARI KSTR-R-A 60917566677 138.984.800,00HRK 694.924200,00HRK 13.0851,8800
KAŠTELANSKI STAKLENICI D.D. U STEČAJU KAŠTEL ŠTAFILIĆ KSST-R-A 47079015776 283.982.500,00HRK 113.5932.500,00HRK 88.73478,123.2352,85
KBZ D.D. ZAGREB KBZ-R-A 70663193635 193.775.300,00HRK 1.937.753100,00HRK 2.8700,1500
KEMIKA D.D. ZAGREB KMKA-R-A 38181641213 28.577.700,00HRK 95.259300,00HRK 0041,04
KOESTLIN D.D. BJELOVAR KOES-R-A 92803032010 96.259.900,00HRK 130.276738,89HRK 5520,4200
KOKA D.D. VARAŽDIN KOKA-R-A 21031321242 180.644.000,00HRK 903.220200,00HRK 0056,01