Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
LAVČEVIĆ D.D. SPLIT LVCV-R-A 71421617824 143.460.000,00HRK 478.200300,00HRK 16.7403,5200NE NE 
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA LRH-R-A 15573308024 696.074.300,00HRK 302.6412.300,00HRK 8.5522,83130NE NE 
LIČKI KROVOVI U STEČAJU D.D. GRAČAC 44864755840 8.290.000,00KN 82.900100,00KN 28.30534,1400NE NE 
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING D.D. MALI LOŠINJ LPLH-R-A 84596290185 231.845.600,00HRK 662.416350,00HRK 14.8832,2500NE NE 
LUJE D.D. KOSTRENA 44354247337 3.000.000,00KN 30.000100,00KN 950,3269,23NE NE 
LUKA D.D. SPLIT LUKA-R-A 34440814040 14.049.990,00HRK 82.647170,00HRK 5780,72.6683,23NE NE 
LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA LKRI-R-A 92590920313 539.219.000,00HRK 13.480.47540,00HRK 3.372.49525,021660NE NE 
LUKA ZADAR D.D. ZADAR LKZD-R-A 46201758869 65.711.800,00HRK 328.559200,00HRK 2540,08217,07NE NE 
MAISTRA D.D. ROVINJ MAIS-R-A 25190869349 1.277.985.565,00HRK 10.944.339116,77HRK 001.004,01NE NE 
MARASKA D.D. ZADAR MRSK-R-A 07602786563 99.918.350,00HRK 1.427.40570,00HRK 910,01190NE NE