Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
KOTEKS D.D.SPLITKTKS-R-A5700198298533.473.350,00HRK669.46750,00HRK15.2942,2800NENE
KOTKA D.D.KRAPINAKTKA-R-A1062744281426.461.600,00HRK33.077800,00HRK102,01NENE
KRATEKS D.D.KRAPINAKRAT-R-A058957209723.712.600,00HRK977380,00HRK70,0700NENE
KRZNO D.D. U LIKVIDACIJIZAGREBKRZN-R-A368838395958.903.040,00HRK4.6371.920,00HRK003,06NENE
KUTJEVO D.D.KUTJEVOKTJV-R-A21918659912355.321.450,00HRK5.726.42950,00HRK3.7440,5300NENE
LAGUNA NOVIGRAD D.D.NOVIGRADLANO-R-A5893587905829.900.000,00HRK877.06534,09HRK1200,01745,08NENE
LAVČEVIĆ D.D.SPLITLVCV-R-A71421617824143.460.000,00HRK4.782300,00HRK1.6743,5200NENE
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.OPATIJALRH-R-A15573308024696.074.300,00HRK302.6412.300,00HRK8562,83130NENE
LIČKI KROVOVI U STEČAJU D.D.GRAČAC448647558408.290.000,00KN829100,00KN28.30534,1400NENE
LONIA D.D.KUTINALNIA-R-A2200140063329.894.600,00HRK149.473200,00HRK450,0300DANE