Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
LAGUNA NOVIGRAD D.D. NOVIGRAD LANO-R-A 58935879058 29.900.000,00HRK 877.06534,09HRK 1200,0100NE NE 
LAVČEVIĆ D.D. SPLIT LVCV-R-A 71421617824 143.460.000,00HRK 478.200300,00HRK 16.7403,5200NE NE 
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA LRH-R-A 15573308024 696.074.300,00HRK 302.6412.300,00HRK 9.5773,1600NE NE 
LIČKI KROVOVI U LIKVIDACIJI D.D. GRAČAC 44864755840 8.290.000,00KN 82.900100,00KN 28.30534,1400ne ne 
LONIA D.D. KUTINA LNIA-R-A 22001400633 29.894.600,00HRK 149.473200,00HRK 450,0300DA NE 
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING D.D. MALI LOŠINJ LPLH-R-A 84596290185 231.845.600,00HRK 662.416350,00HRK 14.8832,2500NE NE 
LUKA D.D. SPLIT LUKA-R-A 34440814040 14.049.990,00HRK 82.647170,00HRK 5780,72.6553,21NE NE 
LUKA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK LKDU-R-A 47148433806 11.723.600,00HRK 14.840790,00HRK 1.1307,6100NE NE 
LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA LKRI-R-A 92590920313 539.219.000,00HRK 13.480.47540,00HRK 3.372.51025,021630NE NE 
LUKA ZADAR D.D. ZADAR LKZD-R-A 46201758869 21.249.200,00HRK 106.246200,00HRK 2540,24217,20NE NE