Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING D.D.MALI LOŠINJLPLH-R-A84596290185231.845.600,00HRK662.416350,00HRK14.8832,2500NENE
LUJE D.D.KOSTRENA443542473373.000.000,00KN30100,00KN950,3269,23NENE
LUKA D.D.SPLITLUKA-R-A3444081404014.049.990,00HRK82.647170,00HRK5780,72.6593,22NENE
LUKA DUBROVNIK D.D.DUBROVNIKLKDU-R-A4714843380611.723.600,00HRK1.484790,00HRK1137,6100NENE
LUKA RIJEKA D.D.RIJEKALKRI-R-A92590920313539.219.000,00HRK13.480.47540,00HRK3.372.49525,021660NENE
LUKA ZADAR D.D.ZADARLKZD-R-A4620175886965.711.800,00HRK328.559200,00HRK2540,08217,07NENE
MAISTRA D.D.ROVINJMAIS-R-A251908693491.277.985.565,00HRK10.944.339116,77HRK001.004,01NENE
MARASKA D.D.ZADARMRSK-R-A0760278656399.918.350,00HRK1.427.40570,00HRK910,01190NENE
MARIVA-TURIST D.D.MAKARSKA838574715458.730.150,00KN23.595370,00KN3.45514,6400NENE
MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJUKORČULAMDPL-R-A2477383265757.766.620,00HRK156.126370,00HRK12.4988,0100NENE