Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
LONIA D.D. KUTINA LNIA-R-A 22001400633 29.894.600,00HRK 149.473200,00HRK 450,0300DA NE 
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING D.D. MALI LOŠINJ LPLH-R-A 84596290185 231.845.600,00HRK 662.416350,00HRK 14.8832,2500NE NE 
LUJE D.D. KOSTRENA 44354247337 3.000.000,00KN 30.000100,00KN 950,3269,23NE NE 
LUKA D.D. SPLIT LUKA-R-A 34440814040 14.049.990,00HRK 82.647170,00HRK 5780,72.6573,21NE NE 
LUKA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK LKDU-R-A 47148433806 11.723.600,00HRK 14.840790,00HRK 1.1307,6100NE NE 
LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA LKRI-R-A 92590920313 539.219.000,00HRK 13.480.47540,00HRK 3.372.49525,021660NE NE 
LUKA ZADAR D.D. ZADAR LKZD-R-A 46201758869 65.711.800,00HRK 328.559200,00HRK 2540,08217,07NE NE 
MARASKA D.D. ZADAR MRSK-R-A 07602786563 99.918.350,00HRK 1.427.40570,00HRK 910,01190NE NE 
MARIVA-TURIST D.D. MAKARSKA 83857471545 8.730.150,00KN 23.595370,00KN 3.45514,6400NE NE 
MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU KORČULA MDPL-R-A 24773832657 57.766.620,00HRK 156.126370,00HRK 12.4988,0100NE NE