Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU KORČULA MDPL-R-A 24773832657 57.766.620,00HRK 156.126370,00HRK 12.4988,0100NE NE 
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, D.D. PODGORA HPDG-R-A 90637704245 52.662.500,00HRK 5.266.25010,00HRK 19.1120,3627.690,53NE NE 
MEĐIMURJE BIDRA D.D. ČAKOVEC 80480196904 1.563.250,00KN 8.450185,00KN 004385,18NE NE 
MEĐIMURJE IPC D.D. ČAKOVEC IPC-R-A 98483804275 5.772.000,00HRK 57.720100,00HRK 1210,2100NE NE 
MEĐIMURJE TEGRA D.D. ČAKOVEC ČAKOVEC METE-R-A 27990498291 6.741.600,00HRK 33.708200,00HRK 340,100NE NE 
MEĐIMURJEPLET MURA D.D. KOTORIBA 15800720751 1.297.300,00DEM 12.973100,00DEM 4573,5200NE NE 
MEĐIMURKA D.D. ČAKOVEC TDMM-R-A 22481023589 19.964.800,00HRK 49.912400,00HRK 1210,2410NE NE 
MEISO D.D. GORIČAN 19982164998 18.600.000,00KN 62.000300,00KN 38.96562,859.92616,01NE NE 
MEMENTO SPALATO D.D. SPLIT HSTS-R-A 94293127746 37.544.140,00HRK 70.838530,00HRK 2.5033,5300DA NE 
MERKANTILE D.D. ZAGREB MKTL-R-A 44448417567 26.459.020,00HRK 69.629380,00HRK 0030NE NE