Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.PULAARNT-R-A47625429199102.574.420,00HRK5.128.72120,00HRK42.4420,83255,05NENE
ASTRA INTERNATIONAL D.D. U STEČAJUZAGREBASTR-R-A9856081047422.400.000,00HRK112200,00HRK11210000NENE
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.DUBROVNIKATPL-R-A61063868086418.656.000,00HRK1.395.520300,00HRK140.18410,0500NENE
ATLAS D.D.DUBROVNIKATLS-R-A0204197882782.859.960,00HRK8.285.99610,00HRK54.3370,66150NENE
AUTOBUSNI PROMET D.D. VARAŽDIN U STEČAJUVARAŽDINABPR-R-A5163108979536.866.100,00HRK122.887300,00HRK7930,6500NENE
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.ZAGREBACRZ-R-A963303102812.152.000.000,00HRK2.152100.000,00HRK2.15210000NENE
AUTOKAMP IMPERIAL VODICE D.D.ŠIBENIKAIMV-R-A060361259798.750.000,00HRK557.07315,71HRK2.5460,46250NENE
AUTOMEHANIKA D.D.ZAGREBAUMH-R-A5223317126034.512.000,00HRK8.6284.000,00HRK420,4900NENE
AUTOPRIJEVOZ D.D.OTOČACAUPR-R-A49721702445210.000,00HRK2110,00HRK450,213.02814,42NENE
AUTOTRANS LIKA D.D.OTOČACAUTL-R-A860273613498.009.800,00HRK52.334153,05HRK1100,217.54614,42NENE