Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
KUTJEVO D.D. KUTJEVO KTJV-R-A 21918659912 355.321.450,00HRK 5.726.42950,00HRK 37.4400,5300
LAGUNA NOVIGRAD D.D. NOVIGRAD LANO-R-A 58935879058 29.900.000,00HRK 877.06534,09HRK 1200,0100
LAVČEVIĆ D.D. SPLIT LVCV-R-A 71421617824 143.460.000,00HRK 478.200300,00HRK 16.7403,5200
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA LRH-R-A 15573308024 696.074.300,00HRK 302.6412.300,00HRK 11.1893,700
LIČKI KROVOVI U LIKVIDACIJI D.D. GRAČAC 44864755840 8.290.000,00KN 82.900100,00KN 28.30534,1400
LONIA D.D. KUTINA LNIA-R-A 22001400633 29.894.600,00HRK 149.473200,00HRK 450,0300
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING D.D. MALI LOŠINJ LPLH-R-A 84596290185 231.845.600,00HRK 662.416350,00HRK 14.8832,2500
LUKA D.D. SPLIT LUKA-R-A 34440814040 14.049.990,00HRK 82.647170,00HRK 5780,72.6453,20
LUKA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK LKDU-R-A 47148433806 11.723.600,00HRK 14.840790,00HRK 1.1307,6100
LUKA PLOČE D.D. PLOČE LKPC-R-A 51228874907 169.186.800,00HRK 422.967400,00HRK 00110