Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
METALMINERAL D.D. KERESTINEC MTLM-R-A 24526577272 8.164.800,00HRK 4.5361.800,00HRK 1.08723,9600NE NE 
MGK-PACK D.D. KUKULJANOVO MGKP-R-A 09381762740 43.972.400,00HRK 219.862200,00HRK 7260,3312,01NE NE 
MIKROSIVERIT D.D. SIVERIĆ 72528603944 1.150.400,00KN 11.504100,00KN 6215,400NE NE 
MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STEČAJU SPLIT MILS-R-A 08214458449 25.068.600,00HRK 65.970380,00HRK 2.5643,8900NE NE 
MLADINA D.D. JASTREBARSKO MLDN-R-A 00233318664 28.829.400,00HRK 96.098300,00HRK 5.2305,4421,02NE NE 
MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU KOMIŽA MDSP-R-A 30953977438 18.496.500,00HRK 61.655300,00HRK 27.45244,5300NE NE 
MONTKEMIJA D.D. U STEČAJU ŠIBICE MNTK-R-A 76924477381 12.651.300,00HRK 42.171300,00HRK 270,0600NE NE 
MREŽNICA D.D. DUGA RESA MRNC-R-A 16714431606 10.831.800,00HRK 108.318100,00HRK 11.21810,3600NE NE 
MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA MTCT-R-A 30033367759 8.506.800,00HRK 4.7261.800,00HRK 1002,1200NE NE 
NACIONALNA VELETRŽNICA D.D. ZAGREB NVLT-R-A 96515037145 8.379.000,00HRK 8.3791.000,00HRK 8.37910000NE NE