Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
LUKA D.D. SPLIT LUKA-R-A 34440814040 14.049.990,00HRK 82.647170,00HRK 5780,72.5993,14
LUKA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK LKDU-R-A 47148433806 11.723.600,00HRK 14.840790,00HRK 1.1307,6100
LUKA PLOČE D.D. PLOČE LKPC-R-A 51228874907 169.186.800,00HRK 422.967400,00HRK 00110
LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA LKRI-R-A 92590920313 539.219.000,00HRK 13.480.47540,00HRK 4.258.07631,59214.4151,59
LUKA ZADAR D.D. ZADAR LKZD-R-A 46201758869 21.249.200,00HRK 106.246200,00HRK 2540,24217,20
MARASKA D.D. ZADAR MRSK-R-A 07602786563 69.918.310,00HRK 998.83370,00HRK 910,01190
MARIVA-TURIST D.D. MAKARSKA 83857471545 8.730.150,00KN 23.595370,00KN 3.45514,6400
MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU KORČULA MDPL-R-A 24773832657 57.766.620,00HRK 156.126370,00HRK 12.4988,0100
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, D.D. PODGORA HPDG-R-A 90637704245 52.662.500,00HRK 5.266.25010,00HRK 17.9750,34203.7733,87
MEĐIMURJE BIDRA D.D. ČAKOVEC 80480196904 1.563.250,00KN 8.450185,00KN 004385,18