Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB NRNV-R-A 64546066176 299.519.000,00HRK 299.5191.000,00HRK 299.51910000NE NE 
OLMA D.D. MAKARSKA 35476351417 14.776.200,00KN 49.254300,00KN 006.47613,15NE NE 
OLT D.D. U STEČAJU OSIJEK OLT-R-A 74202566025 72.195.340,00HRK 515.681140,00HRK 216.16341,9200NE NE 
OLYMPIA VODICE D.D. VODICE OLVD-R-A 78759188952 126.732.401,80HRK 468.786249,01HRK 14.9122,9300NE NE 
OPEKA D.D. OSIJEK OPEK-R-A 61547182596 91.100.000,00HRK 911.000100,00HRK 1.9560,2100NE NE 
OSIJEK-KOTEKS D.D. OSIJEK OKTS-R-A 44610694500 366.352.060,00HRK 36.635.20610,00HRK 50000NE NE 
OSJEČKA PIVOVARA D.D. OSIJEK PVOS-R-B 80862777678 36.751.400,00HRK 52.502700,00HRK 1.6103,0700NE NE 
OTV D.D. ZAGREB OTV-R-A 10379310214 7.508.100,00HRK 8.630870,00HRK 8469,800NE NE 
PALACE HOTEL ZAGREB D.D. ZAGREB PLCH-R-A 44597437664 50.690.400,00HRK 126.726400,00HRK 39.03830,811.8351,45NE NE 
PANEX D.D. ČAKOVEC PANX-R-A 28748319795 15.312.200,00HRK 153.122100,00HRK 122.71680,1425.69316,78NE DA