Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
MGK-PACK D.D.KUKULJANOVOMGKP-R-A0938176274043.972.400,00HRK219.862200,00HRK7260,3312,01NENE
MIKROSIVERIT D.D.SIVERIĆ725286039441.150.400,00KN11.504100,00KN6215,400NENE
MILS. MLJEKARA SPLIT D.D. U STEČAJUSPLITMILS-R-A0821445844925.068.600,00HRK6.597380,00HRK2.5643,8900NENE
MLADINA D.D.JASTREBARSKOMLDN-R-A0023331866428.829.400,00HRK96.098300,00HRK5235,4421,02NENE
MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJUKOMIŽAMDSP-R-A3095397743818.496.500,00HRK61.655300,00HRK27.45244,5300NENE
MONTKEMIJA D.D. U STEČAJUŠIBICEMNTK-R-A7692447738112.651.300,00HRK42.171300,00HRK270,0600NENE
MREŽNICA D.D.DUGA RESAMRNC-R-A1671443160610.831.800,00HRK108.318100,00HRK11.21810,3600NENE
MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVAŠTRIGOVAMTCT-R-A300333677598.506.800,00HRK4.7261.800,00HRK1002,1200NENE
NACIONALNA VELETRŽNICA D.D.ZAGREBNVLT-R-A965150371458.379.000,00HRK8.3791.000,00HRK8.37910000NENE
NARODNE NOVINE D.D.ZAGREBNRNV-R-A64546066176299.519.000,00HRK299.5191.000,00HRK299.51910000NENE