Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA LKRI-R-A 92590920313 539.219.000,00HRK 13.480.47540,00HRK 3.372.65525,0200
LUKA ZADAR D.D. ZADAR LKZD-R-A 46201758869 21.249.200,00HRK 106.246200,00HRK 2540,24217,20
MARASKA D.D. ZADAR MRSK-R-A 07602786563 99.918.350,00HRK 1.427.40570,00HRK 910,01190
MARIVA-TURIST D.D. MAKARSKA 83857471545 8.730.150,00KN 23.595370,00KN 3.45514,6400
MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU KORČULA MDPL-R-A 24773832657 57.766.620,00HRK 156.126370,00HRK 12.4988,0100
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, D.D. PODGORA HPDG-R-A 90637704245 52.662.500,00HRK 5.266.25010,00HRK 194.0583,6827.690,53
MEĐIMURJE BIDRA D.D. ČAKOVEC 80480196904 1.563.250,00KN 8.450185,00KN 004385,18
MEĐIMURJE IPC D.D. ČAKOVEC IPC-R-A 98483804275 5.772.000,00HRK 57.720100,00HRK 1210,2100
MEĐIMURJE TEGRA D.D. ČAKOVEC ČAKOVEC METE-R-A 27990498291 6.741.600,00HRK 33.708200,00HRK 340,100
MEĐIMURJEPLET MURA D.D. KOTORIBA 15800720751 1.297.300,00DEM 12.973100,00DEM 4573,5200