Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
OLMA D.D.MAKARSKA3547635141714.776.200,00KN49.254300,00KN1.3542,756.47613,15NENE
OLT D.D. U STEČAJUOSIJEKOLT-R-A7420256602572.195.340,00HRK515.681140,00HRK216.16341,9200NENE
OLYMPIA VODICE D.D.VODICEOLVD-R-A78759188952126.732.401,80HRK468.786249,01HRK14.9122,9300NENE
OPEKA D.D.OSIJEKOPEK-R-A6154718259691.100.000,00HRK911100,00HRK1.9560,2100NENE
OSIJEK-KOTEKS D.D.OSIJEKOKTS-R-A44610694500366.352.060,00HRK36.635.20610,00HRK50000NENE
OSJEČKA PIVOVARA D.D.OSIJEKPVOS-R-B8086277767836.751.400,00HRK52.502700,00HRK1613,0700NEDA
OT-OPTIMA TELEKOM D.D.ZAGREBOPTE-R-A36004425025694.432.640,00HRK69.443.26410,00HRK18000NENE
OTV D.D.ZAGREBOTV-R-A103793102147.508.100,00HRK863870,00HRK8469,800NENE
PALACE HOTEL ZAGREB D.D.ZAGREBPLCH-R-A4459743766450.690.400,00HRK126.726400,00HRK39.03830,811.8351,45NENE
PANEX D.D.ČAKOVECPANX-R-A2874831979515.312.200,00HRK153.122100,00HRK122.71680,1425.69316,78NEDA