Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
MONTKEMIJA D.D. U STEČAJU ŠIBICE MNTK-R-A 76924477381 12.651.300,00HRK 42.171300,00HRK 270,0600
MREŽNICA D.D. DUGA RESA MRNC-R-A 16714431606 10.831.800,00HRK 108.318100,00HRK 24.34022,4700
MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA MTCT-R-A 30033367759 8.506.800,00HRK 4.7261.800,00HRK 1002,1200
NACIONALNA VELETRŽNICA D.D. ZAGREB NVLT-R-A 96515037145 8.379.000,00HRK 8.3791.000,00HRK 8.37910000
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB NRNV-R-A 64546066176 299.519.000,00HRK 299.5191.000,00HRK 299.51910000
OLMA D.D. MAKARSKA 35476351417 14.776.200,00KN 49.254300,00KN 1.3542,756.47613,15
OLT D.D. U STEČAJU OSIJEK OLT-R-A 74202566025 72.195.340,00HRK 515.681140,00HRK 216.16341,9200
OLYMPIA VODICE D.D. VODICE OLVD-R-A 78759188952 126.732.401,80HRK 468.786249,01HRK 14.9122,9300
OPEKA D.D. OSIJEK OPEK-R-A 61547182596 91.100.000,00HRK 911.000100,00HRK 1.9560,2100
OSIJEK-KOTEKS D.D. OSIJEK OKTS-R-A 44610694500 366.352.060,00HRK 36.635.20610,00HRK 50000