Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA MTCT-R-A 30033367759 8.506.800,00HRK 4.7261.800,00HRK 1002,1200NE NE 
NACIONALNA VELETRŽNICA D.D. ZAGREB NVLT-R-A 96515037145 8.379.000,00HRK 8.3791.000,00HRK 8.37910000NE NE 
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB NRNV-R-A 64546066176 299.519.000,00HRK 299.5191.000,00HRK 299.51910000NE NE 
OLMA D.D. MAKARSKA 35476351417 14.776.200,00KN 49.254300,00KN 1.3542,756.47613,15ne ne 
OLT D.D. U STEČAJU OSIJEK OLT-R-A 74202566025 72.195.340,00HRK 515.681140,00HRK 216.16341,9200NE NE 
OLYMPIA VODICE D.D. VODICE OLVD-R-A 78759188952 126.732.401,80HRK 468.786249,01HRK 14.9122,9300NE NE 
OPEKA D.D. OSIJEK OPEK-R-A 61547182596 91.100.000,00HRK 911.000100,00HRK 1.9560,2100NE NE 
OSIJEK-KOTEKS D.D. OSIJEK OKTS-R-A 44610694500 366.352.060,00HRK 36.635.20610,00HRK 50000NE NE 
OSJEČKA PIVOVARA D.D. OSIJEK PVOS-R-B 80862777678 36.751.400,00HRK 52.502700,00HRK 1.6103,0700NE DA 
OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB OPTE-R-A 36004425025 694.432.640,00HRK 69.443.26410,00HRK 18000NE NE