Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
PAN-TRGOPROMET D.D. U STEČAJU ĐAKOVO PAN-R-A 53266342722 53.220.700,00HRK 532.207100,00HRK 9.5311,7900NE NE 
PAPUK D.D. NAŠICE NAŠICE PPUK-R-A 95755909085 18.149.100,00HRK 60.497300,00HRK 0053,09NE NE 
PASTOR - TVA D.D. RAKITJE PSTR-R-A 17140959007 18.434.180,00HRK 48.511380,00HRK 1.3072,6900NE NE 
PASTOR INŽENJERING D.D. RAKITJE PSTI-R-A 55598634637 10.000.000,00HRK 25.000400,00HRK 490,200NE NE 
PETROKEMIJA D.D. KUTINA PTKM-R-A 24503685008 550.287.010,00HRK 872.93010,00HRK 697.0571,2700NE NE 
PETROKEMIJA D.D. KUTINA PTKM-R-D 24503685008 550.287.010,00HRK 54.155.77110,00HRK 9.155.77116,6400NE NE 
PGM RAGUSA D.D. DUBROVNIK PGMR-R-A 68907889567 29.408.080,00HRK 2.940.80810,00HRK 106.6123,63171,01NE NE 
PIK D.D. RIJEKA PIKR-R-A 40174736344 81.711.000,00HRK 202.080404,35HRK 2.6431,3100NE NE 
PIK-VINKOVCI D.D. VINKOVCI PIVK-R-A 17774531631 126.890.000,00HRK 317.225400,00HRK 5.4221,7100NE NE 
PLAVA LAGUNA D.D. POREČ PLAG-R-A 57444289760 1.444.530.057,00HRK 2.197.772609,49HRK 6.2340,26372,02NE NE