Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STEČAJU SPLIT MILS-R-A 08214458449 25.068.600,00HRK 65.970380,00HRK 2.5643,8900
MLADINA D.D. JASTREBARSKO MLDN-R-A 00233318664 28.829.400,00HRK 96.098300,00HRK 5.2305,4421,02
MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU KOMIŽA MDSP-R-A 30953977438 18.496.500,00HRK 61.655300,00HRK 27.45244,5300
MONTKEMIJA D.D. U STEČAJU ŠIBICE MNTK-R-A 76924477381 12.651.300,00HRK 42.171300,00HRK 270,0600
MREŽNICA D.D. DUGA RESA MRNC-R-A 16714431606 21.663.600,00HRK 108.318200,00HRK 24.34022,4700
MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA MTCT-R-A 30033367759 8.506.800,00HRK 4.7261.800,00HRK 1002,1200
NACIONALNA VELETRŽNICA D.D. ZAGREB NVLT-R-A 96515037145 8.379.000,00HRK 8.3791.000,00HRK 8.37910000
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB NRNV-R-A 64546066176 299.519.000,00HRK 299.5191.000,00HRK 299.51910000
NOVOGRADNJA D.D. U STEČAJU SLAVONSKI BROD NGRD-R-A 74018188769 10.570.000,00HRK 3.0203.500,00HRK 431,4200
OLMA D.D. MAKARSKA 35476351417 14.776.200,00KN 49.254300,00KN 1.3542,756.47613,15