Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
PLOŠNJAK D.D. TROGIR 51072278747 7.007.800,00KN 18.940370,00KN 2.17711,4900NE NE 
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA PODR-R-A 18928523252 1.566.400.660,00HRK 7.120.003220,00HRK 404.2335,68728.08310,23NE NE 
POLJOOPSKRBA - TEHNO D.D. ZAGREB POTH-R-A 53721673241 5.072.600,00HRK 1.9512.600,00HRK 44022,5500NE NE 
POLJOOPSKRBA-BILOGORA U STEČAJU D.D. BJELOVAR 15910312612 11.529.200,00KN 3.1163.700,00KN 58218,6800NE NE 
POLJOPRIVREDA LIPIK D.D. LIPIK PLJL-R-A 51436233899 11.808.720,00HRK 32.802360,00HRK 1150,3500NE NE 
POUNJE D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA PUNT-R-A 66578115034 22.136.900,00HRK 1.333.35010,00HRK 00255,01NE NE 
POUNJE D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA PUNT-R-B 66578115034 22.136.900,00HRK 580.34010,00HRK 21.0590,9500NE NE 
POŽEŠKA DOLINA D.D. POŽEGA POŽEGA PZDL-R-A 20922732186 10.422.160,00HRK 37.222280,00HRK 3.2908,8400NE NE 
PP MAKSIMIR EXPORT-IMPORT D.D. ZAGREB MKSM-R-A 21809298499 31.806.000,00HRK 106.020300,00HRK 0012,01NE NE 
PREHRANA D.D. KAMEN PRHN-R-A 43415841667 25.990.000,00HRK 129.950200,00HRK 6.0964,6975,06NE NE