Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
OSJEČKA PIVOVARA D.D. OSIJEK PVOS-R-B 80862777678 36.751.400,00HRK 52.502700,00HRK 1.6103,0700
OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB OPTE-R-A 36004425025 694.432.640,00HRK 63.556.80810,00HRK 18000
OTV D.D. ZAGREB OTV-R-A 10379310214 7.508.100,00HRK 8.630870,00HRK 8469,800
PALACE HOTEL ZAGREB D.D. ZAGREB PLCH-R-A 44597437664 50.690.400,00HRK 126.726400,00HRK 39.03830,811.8351,45
PANEX D.D. ČAKOVEC PANX-R-A 28748319795 15.312.200,00HRK 153.122100,00HRK 122.71680,1425.69316,78
PAN-TRGOPROMET D.D. U STEČAJU ĐAKOVO PAN-R-A 53266342722 53.220.700,00HRK 532.207100,00HRK 9.5311,7900
PANTURIST D.D. OSIJEK PNTU-R-A 33930043548 23.768.800,00HRK 2.376.88010,00HRK 00725,03
PAPUK D.D. NAŠICE NAŠICE PPUK-R-A 95755909085 23.031.000,00HRK 76.770300,00HRK 0053,07
PASTOR - TVA D.D. RAKITJE PSTR-R-A 17140959007 18.434.180,00HRK 48.511380,00HRK 1.3072,6900
PASTOR INŽENJERING D.D. RAKITJE PSTI-R-A 55598634637 10.000.000,00HRK 25.000400,00HRK 490,200