Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
PRIGORKA - STANOGRADNJA D.D. U STEČAJU SESVETE PRGS-R-A 64679766569 5.624.000,00HRK 14.800380,00HRK 1.76911,9500NE NE 
PRIMA AQUA D.D. U STEČAJU PLAŠKI TSCP-R-A 71796411864 51.589.200,00HRK 515.892100,00HRK 008.1061,57NE NE 
PROJEKTNI BIRO D.D. PAKRAC 61546041714 522.000,00KN 1.740300,00KN 1186,7827315,69NE NE 
PULJANKA D.D. U STEČAJU PULA PLJK-R-A 63315096047 10.555.580,00HRK 1.055.55810,00HRK 5.9530,56116.57411,04NE NE 
PURIS D.D. U STEČAJU PAZIN PURI-R-A 31015447714 125.610.200,00HRK 625.801200,72HRK 3.3750,5400NE NE 
RADEŽ D.D. BLATO RDEZ-R-A 84512324698 23.468.400,00HRK 65.190360,00HRK 006,01NE NE 
RAZVITAK D.D. U STEČAJU ILOK RZVI-R-A 45701922979 21.230.400,00HRK 2.123.04010,00HRK 29.2551,3800NE NE 
REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK RGVO-R-A 34916170153 27.449.600,00HRK 34.312800,00HRK 6.04617,6200NE NE 
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI D.D. MATULJI RGVR-R-A 25427880146 25.700.700,00HRK 428.34560,00HRK 69.76416,2900NE NE 
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT D.D. KAMEN RGVS-R-A 04625379878 27.580.880,00HRK 344.76180,00HRK 60.46017,5400NE NE