Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
PGM RAGUSA D.D. DUBROVNIK PGMR-R-A 68907889567 29.408.080,00HRK 2.940.80810,00HRK 106.6123,63171,01NE NE 
PIK D.D. RIJEKA PIKR-R-A 40174736344 81.711.000,00HRK 202.080404,35HRK 2.6771,3200NE NE 
PIK-VINKOVCI D.D. VINKOVCI PIVK-R-A 17774531631 126.890.000,00HRK 317.225400,00HRK 5.4221,7100NE NE 
PLAVA LAGUNA D.D. POREČ PLAG-R-A 57444289760 1.444.530.057,00HRK 2.197.772609,49HRK 6.2340,2610NE NE 
PLOŠNJAK D.D. TROGIR 51072278747 7.007.800,00KN 18.940370,00KN 2.17711,4900ne ne 
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA PODR-R-A 18928523252 1.566.400.660,00HRK 7.120.003220,00HRK 387.2575,44727.97410,22DA NE 
POLJOOPSKRBA - TEHNO D.D. ZAGREB POTH-R-A 53721673241 7.218.700,00HRK 1.9513.700,00HRK 44022,5500NE NE 
POLJOOPSKRBA-BILOGORA U STEČAJU D.D. BJELOVAR 15910312612 11.529.200,00KN 3.1163.700,00KN 58218,6800ne ne 
POLJOPRIVREDA LIPIK D.D. LIPIK PLJL-R-A 51436233899 11.808.720,00HRK 32.802360,00HRK 1150,3500NE NE 
POUNJE D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA PUNT-R-A 66578115034 22.136.900,00HRK 1.333.35010,00HRK 00255,01NE NE