Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
POUNJE D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA PUNT-R-B 66578115034 22.136.900,00HRK 580.34010,00HRK 22.7391,0300NE NE 
POŽEŠKA DOLINA D.D. POŽEGA POŽEGA PZDL-R-A 20922732186 12.000.000,00HRK 40.000300,00HRK 3.2908,2300NE NE 
PP MAKSIMIR EXPORT-IMPORT D.D. ZAGREB MKSM-R-A 21809298499 31.806.000,00HRK 106.020300,00HRK 0012,01NE NE 
PREHRANA D.D. KAMEN PRHN-R-A 43415841667 25.990.000,00HRK 129.950200,00HRK 6.0964,6953,04NE NE 
PRIGORKA - STANOGRADNJA D.D. U STEČAJU SESVETE PRGS-R-A 64679766569 5.624.000,00HRK 14.800380,00HRK 1.76911,9500NE NE 
PRIMA AQUA D.D. PLAŠKI TSCP-R-A 71796411864 51.589.200,00HRK 515.892100,00HRK 008.1061,57NE NE 
PROJEKTNI BIRO D.D. PAKRAC 61546041714 522.000,00KN 1.740300,00KN 1186,7827315,69ne ne 
PULJANKA D.D. U STEČAJU PULA PLJK-R-A 63315096047 10.555.580,00HRK 1.055.55810,00HRK 13.8691,31116.57411,04NE NE 
PURIS D.D. U STEČAJU PAZIN PURI-R-A 31015447714 125.610.200,00HRK 625.801200,72HRK 3.3750,5400NE NE 
RADEŽ D.D. BLATO RDEZ-R-A 84512324698 23.468.400,00HRK 65.190360,00HRK 006,01NE NE