Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
SLAVONIJA ŽUPANJA D.D. ŽUPANJA SLNO-R-A 62010045532 67.810.000,00HRK 193.076250,00HRK 39.70014,6400NE NE 
SOLANA PAG D.D. PAG SLPG-R-A 34949147151 28.821.480,00HRK 75.846380,00HRK 2070,2700NE NE 
SOLARIS D.D. ŠIBENIK SLRS-R-A 26217708909 185.315.700,00HRK 617.719300,00HRK 4410,07170,03NE NE 
SONIK D.D. VINKOVCI SOUC-R-A 29735620766 35.660.000,00HRK 89.150400,00HRK 9521,0700NE NE 
SOVA - ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE D.D. U STEČAJU ZAGREB SOVA-R-A 60288481864 1.053.000,00DEM 10.530100,00DEM 630,600NE NE 
SPAČVA D.D. VINKOVCI SPVA-R-A 02046778584 105.530.440,00HRK 5.276.52220,00HRK 53000NE NE 
SPLITSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU SPLIT SPPL-R-A 10072138173 73.640.100,00HRK 245.467300,00HRK 1.2190,513.2435,40NE NE 
STRAŽAPLASTIKA D.D. HUM NA SUTLI STPL-R-A 68555837387 28.635.600,00HRK 71.589400,00HRK 0020NE NE 
SUĆURAJ D.D. SUĆURAJ 61227349003 885.600,00KN 2.952300,00KN 1906,4400NE NE 
SUNČANI HVAR D.D. HVAR SUNH-R-A 29834131149 388.375.700,00HRK 19.418.78520,00HRK 33.1280,171.888,01NE NE