Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
RIZ INFOTEHNA D.D. ZAGREB RIZI-R-A 20873785021 859.000,00HRK 8.590100,00HRK 6737,8300NE NE 
RIZ-ODAŠILJAČI D.D. ZAGREB RIZO-R-A 54068069668 74.835.800,00HRK 374.179200,00HRK 205.96755,0576,02NE NE 
SALONA GRADITELJ D.D. SOLIN 82864389549 20.560.800,00KN 68.536300,00KN 8151,1900ne ne 
SAPONIA D.D. OSIJEK SAPN-R-A 37879152548 244.169.200,00HRK 658.564370,76HRK 4450,0700NE NE 
SB-S D.D. SLATINA SNBA-R-A 42252496579 91.897.200,00HRK 918.972100,00HRK 75.6948,2400NE NE 
SKDD D.D. ZAGREB SDA-R-A 64406809162 94.525.000,00HRK 99.500950,00HRK 38.95839,1500NE NE 
SLAVIJATRANS D.D. U STEČAJU PETRINJA SLTR-R-A 21878625075 25.261.200,00HRK 84.204300,00HRK 1.9992,3700NE NE 
SLAVONIJA MK D.D. U STEČAJU OSIJEK SLMK-R-A 49713442370 71.897.400,00HRK 359.487200,00HRK 269.13374,8714.6704,08NE NE 
SLAVONIJA ŽUPANJA D.D. ŽUPANJA SLNO-R-A 62010045532 67.810.000,00HRK 193.076250,00HRK 39.70014,6400NE NE 
SOLANA PAG D.D. PAG SLPG-R-A 34949147151 28.821.480,00HRK 75.846380,00HRK 2070,2700NE NE