Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
POLJOOPSKRBA-BILOGORA U STEČAJU D.D. BJELOVAR 15910312612 11.529.200,00KN 3.1163.700,00KN 58218,6800
POLJOPRIVREDA LIPIK D.D. LIPIK PLJL-R-A 51436233899 11.808.720,00HRK 32.802360,00HRK 1150,3500
POUNJE D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA PUNT-R-B 66578115034 22.136.900,00HRK 580.34010,00HRK 78.8963,5600
POUNJE D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA PUNT-R-A 66578115034 22.136.900,00HRK 1.333.35010,00HRK 00255,01
POŽEŠKA DOLINA D.D. POŽEGA POŽEGA PZDL-R-A 20922732186 12.000.000,00HRK 40.000300,00HRK 3.2908,2300
PP MAKSIMIR EXPORT-IMPORT D.D. ZAGREB MKSM-R-A 21809298499 31.806.000,00HRK 106.020300,00HRK 0012,01
PREHRANA D.D. KAMEN PRHN-R-A 43415841667 25.990.000,00HRK 129.950200,00HRK 6.0964,6953,04
PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVAR PRRD-R-A 24825454945 48.553.800,00HRK 161.846300,00HRK 4.6202,8500
PRIGORKA - STANOGRADNJA D.D. U STEČAJU SESVETE PRGS-R-A 64679766569 5.624.000,00HRK 14.800380,00HRK 1.76911,9500
PRIMA AQUA D.D. PLAŠKI TSCP-R-A 71796411864 51.589.200,00HRK 515.892100,00HRK 008.1061,57