Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
RIBA D.D. U STEČAJUKANIŠKA IVARBAG-R-A521994107312.196.480,00HRK219.64810,00HRK270,0100NENE
RIBARSTVO D.D.SRB048457845021.578.000,00KN1.578100,00KN3.06119,400NENE
RIVIJERA D.D. U STEČAJUŠIBENIKRVRA-R-A041840532832.855.764,02HRK277.16110,30HRK1.2630,4615,01NENE
RIZ INFOTEHNA D.D.ZAGREBRIZI-R-A20873785021859.000,00HRK859100,00HRK6737,8300NENE
RIZ-ODAŠILJAČI D.D.ZAGREBRIZO-R-A5406806966874.835.800,00HRK374.179200,00HRK205.96755,0576,02NENE
SALONA GRADITELJ D.D.SOLIN8286438954920.560.800,00KN68.536300,00KN8151,1900NENE
SAPONIA D.D.OSIJEKSAPN-R-A37879152548244.169.200,00HRK658.564370,76HRK4430,0700NENE
SB-S D.D.SLATINASNBA-R-A4225249657991.897.200,00HRK918.972100,00HRK75.6948,2400NENE
SKDD D.D.ZAGREBSDA-R-A6440680916294.525.000,00HRK995950,00HRK38.95839,1500NENE
SLAVIJATRANS D.D. U STEČAJUPETRINJASLTR-R-A2187862507525.261.200,00HRK84.204300,00HRK1.9992,3700NENE