Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
SLAVONIJA MK D.D. U STEČAJUOSIJEKSLMK-R-A4971344237071.897.400,00HRK359.487200,00HRK269.13374,871.4674,08NENE
SLAVONIJA ŽUPANJA D.D.ŽUPANJASLNO-R-A6201004553267.810.000,00HRK193.076250,00HRK39714,6400NENE
SOLANA PAG D.D.PAGSLPG-R-A3494914715128.821.480,00HRK75.846380,00HRK2070,2700NENE
SOLARIS D.D.ŠIBENIKSLRS-R-A26217708909185.315.700,00HRK617.719300,00HRK4460,07170,03NENE
SONIK D.D.VINKOVCISOUC-R-A2973562076635.660.000,00HRK8.915400,00HRK9521,0700NENE
SOVA - ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE D.D. U STEČAJUZAGREBSOVA-R-A602884818641.053.000,00DEM1.053100,00DEM630,600NENE
SPAČVA D.D.VINKOVCISPVA-R-A02046778584105.530.440,00HRK5.276.52220,00HRK53000NENE
SPLITSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJUSPLITSPPL-R-A1007213817373.640.100,00HRK245.467300,00HRK1.2190,513.2435,40NENE
STRAŽAPLASTIKA D.D.HUM NA SUTLISTPL-R-A6855583738728.635.600,00HRK71.589400,00HRK0020NENE
SUĆURAJ D.D.SUĆURAJ61227349003885.600,00KN2.952300,00KN1906,4400NENE