Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI D.D. MATULJI RGVR-R-A 25427880146 25.700.700,00HRK 428.34560,00HRK 69.76416,2900
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT D.D. KAMEN RGVS-R-A 04625379878 27.580.880,00HRK 344.76180,00HRK 60.46017,5400
RIBA D.D. U STEČAJU KANIŠKA IVA RBAG-R-A 52199410731 2.196.480,00HRK 219.64810,00HRK 270,0100
RIBARSTVO D.D. SRB 04845784502 1.578.000,00KN 15.780100,00KN 3.06119,400
RIVIJERA D.D. U STEČAJU ŠIBENIK RVRA-R-A 04184053283 2.855.764,02HRK 277.16110,30HRK 1.2630,4615,01
RIZ INFOTEHNA D.D. ZAGREB RIZI-R-A 20873785021 859.000,00HRK 8.590100,00HRK 6737,8300
RIZ-ODAŠILJAČI D.D. ZAGREB RIZO-R-A 54068069668 74.835.800,00HRK 374.179200,00HRK 206.26255,1276,02
ROBNE KUĆE DUBROVNIK D.D. U STEČAJU DUBROVNIK RKDU-R-A 28350256244 65.984.000,00HRK 329.920200,00HRK 188.66357,1800
SALONA GRADITELJ D.D. SOLIN 82864389549 20.560.800,00KN 68.536300,00KN 8151,1900
SAPONIA D.D. OSIJEK SAPN-R-A 37879152548 244.169.200,00HRK 658.564370,76HRK 1.8320,2800