Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
PREHRANA D.D. KAMEN PRHN-R-A 43415841667 25.990.000,00HRK 129.950200,00HRK 6.0964,6953,04
PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVAR PRRD-R-A 24825454945 48.553.800,00HRK 161.846300,00HRK 4.6202,8500
PRIGORKA - STANOGRADNJA D.D. U STEČAJU SESVETE PRGS-R-A 64679766569 5.624.000,00HRK 14.800380,00HRK 1.76911,9500
PRIMA AQUA D.D. PLAŠKI TSCP-R-A 71796411864 51.589.200,00HRK 515.892100,00HRK 008.1061,57
PROJEKTNI BIRO D.D. PAKRAC 61546041714 522.000,00KN 1.740300,00KN 1186,7827315,69
PULJANKA D.D. PULA PLJK-R-A 63315096047 105.555.800,00HRK 1.055.558100,00HRK 24.3932,31119.57611,33
PURIS D.D. U STEČAJU PAZIN PURI-R-A 31015447714 125.610.200,00HRK 625.801200,72HRK 3.3750,5400
RADEŽ D.D. BLATO RDEZ-R-A 84512324698 23.468.400,00HRK 65.190360,00HRK 006,01
RAZVITAK D.D. U STEČAJU ILOK RZVI-R-A 45701922979 21.230.400,00HRK 2.123.04010,00HRK 53.1442,500
REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK RGVO-R-A 34916170153 27.449.600,00HRK 34.312800,00HRK 6.04617,6200