Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB PBZ-R-A 02535697732 1.907.476.900,00HRK 19.074.769100,00HRK 1.9950,0100
PROJEKTNI BIRO D.D. PAKRAC 61546041714 522.000,00KN 1.740300,00KN 1186,7827315,69
PULJANKA D.D. PULA PLJK-R-A 63315096047 105.555.800,00HRK 1.055.558100,00HRK 19.6181,86119.57611,33
PURIS D.D. U STEČAJU PAZIN PURI-R-A 31015447714 125.610.200,00HRK 625.801200,72HRK 3.3750,5400
RADEŽ D.D. BLATO RDEZ-R-A 84512324698 23.468.400,00HRK 65.190360,00HRK 006,01
RAZVITAK D.D. U STEČAJU ILOK RZVI-R-A 45701922979 21.230.400,00HRK 2.123.04010,00HRK 53.1442,500
REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK RGVO-R-A 34916170153 27.449.600,00HRK 34.312800,00HRK 6.04617,6200
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI D.D. MATULJI RGVR-R-A 25427880146 25.700.700,00HRK 428.34560,00HRK 69.76416,2900
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT D.D. KAMEN RGVS-R-A 04625379878 27.580.880,00HRK 344.76180,00HRK 60.46017,5400
RIBA D.D. U STEČAJU KANIŠKA IVA RBAG-R-A 52199410731 2.196.480,00HRK 219.64810,00HRK 270,0100