Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
TERMOKOMERC D.D. ZADAR 81771259082 121.300,00DEM 1.213100,00DEM 957,8300NE NE 
TIM 90 D.D. U STEČAJU POREČ TM90-R-A 63062784520 7.107.900,00HRK 23.693300,00HRK 1560,6600NE NE 
TIM TOPUSKO D.D. TOPUSKO TIMT-R-A 24370218091 28.540.000,00HRK 285.400100,00HRK 3440,1200NE NE 
TOZ PENKALA, TVORNICA OLOVAKA ZAGREB D.D.U STEČAJU ZAGREB TOZ-R-A 41257380203 60.000.000,00HRK 200.000300,00HRK 12.3406,1700NE NE 
TP OGULIN D.D. OGULIN TGPO-R-A 84180464586 13.835.880,00HRK 38.433360,00HRK 8742,2700NE NE 
TPK OROMETAL D.D. OROSLAVJE TPKO-R-A 59467867961 9.950.100,00HRK 33.167300,00HRK 1000NE NE 
TRANSADRIA D.D. RIJEKA U STEČAJU RIJEKA TNSA-R-A 47965841018 54.922.050,00HRK 28.7551.910,00HRK 8.03327,9400NE NE 
TRANSPORT - COMMERCE D.D. MRAVINCE TRCM-R-A 07188635273 13.140.400,00HRK 3.4583.800,00HRK 60,1700NE NE 
TRANŠPED D.D. ZAGREB TRSP-R-A 65833706049 2.728.400,00HRK 7183.800,00HRK 70,9700NE NE 
TRGOCENTAR D.D. VIROVITICA TGCV-R-A 17649565367 22.562.000,00HRK 112.810200,00HRK 2.5672,2800NE NE