Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
RIBARSTVO D.D. SRB 04845784502 1.578.000,00KN 15.780100,00KN 3.06119,400
RIVIJERA D.D. U STEČAJU ŠIBENIK RVRA-R-A 04184053283 2.855.764,02HRK 277.16110,30HRK 1.2630,4615,01
RIZ INFOTEHNA D.D. ZAGREB RIZI-R-A 20873785021 859.000,00HRK 8.590100,00HRK 6737,8300
RIZ-ODAŠILJAČI D.D. ZAGREB RIZO-R-A 54068069668 74.835.800,00HRK 374.179200,00HRK 206.26255,1276,02
ROBNE KUĆE DUBROVNIK D.D. U STEČAJU DUBROVNIK RKDU-R-A 28350256244 65.984.000,00HRK 329.920200,00HRK 188.66357,1800
SALONA GRADITELJ D.D. SOLIN 82864389549 20.560.800,00KN 68.536300,00KN 8151,1900
SAPONIA D.D. OSIJEK SAPN-R-A 37879152548 244.169.200,00HRK 658.564370,76HRK 1.8320,2800
SB-S D.D. SLATINA SNBA-R-A 42252496579 91.897.200,00HRK 918.972100,00HRK 76.4948,3200
SKDD D.D. ZAGREB SDA-R-A 64406809162 94.525.000,00HRK 99.500950,00HRK 38.95839,1500
SLAVIJATRANS D.D. U STEČAJU PETRINJA SLTR-R-A 21878625075 25.261.200,00HRK 84.204300,00HRK 1.9992,3700