Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
SPAČVA D.D. VINKOVCI SPVA-R-A 02046778584 105.530.440,00HRK 3.776.52220,00HRK 53000NE NE 
SPLITSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU SPLIT SPPL-R-A 10072138173 73.640.100,00HRK 245.467300,00HRK 1.2190,513.2435,40NE NE 
STRAŽAPLASTIKA D.D. HUM NA SUTLI STPL-R-A 68555837387 28.635.600,00HRK 71.589400,00HRK 0020NE NE 
SUĆURAJ D.D. SUĆURAJ 61227349003 885.600,00KN 2.952300,00KN 1906,4400ne ne 
SUNČANI HVAR D.D. HVAR SUNH-R-A 29834131149 388.375.700,00HRK 19.418.78520,00HRK 33.1280,17250NE NE 
SUPETAR D.D. SUPETAR SPTR-R-A 15431107494 695.220,00HRK 34.76120,00HRK 3090,8900NE NE 
SVETICE GRUPA D.D. ZAGREB LMPR-R-A 85348306423 2.752.780,00HRK 275.27810,00HRK 21.6937,8800NE NE 
SVPETRVS HOTELI D.D. SUPETAR SPTH-R-A 17106860816 70.196.000,00HRK 644.523100,00HRK 29.5624,2100NE NE 
ŠOLTA HT D.D. U STEČAJU NEČUJAM SLTA-R-A 44579304568 39.007.000,00HRK 102.650380,00HRK 10.40010,1300NE NE 
ŠVARČA D.D. KARLOVAC SVRC-R-A 55915798260 11.661.000,00HRK 38.870300,00HRK 4.02310,3500NE NE