Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
SUNČANI HVAR D.D.HVARSUNH-R-A29834131149388.375.700,00HRK19.418.78520,00HRK33.1280,17142,01NENE
SUPETAR D.D.SUPETARSPTR-R-A15431107494695.220,00HRK34.76120,00HRK3090,8900NENE
SVPETRVS HOTELI D.D.SUPETARSPTH-R-A1710686081670.196.000,00HRK644.523100,00HRK29.5624,2100NENE
ŠOLTA HT D.D. U STEČAJUNEČUJAMSLTA-R-A4457930456839.007.000,00HRK10.265380,00HRK10410,1300NENE
ŠVARČA D.D.KARLOVACSVRC-R-A5591579826011.661.000,00HRK3.887300,00HRK4.02310,3500NENE
TANKERKOMERC D.DZADARTNKC-R-A8937250852564.262.160,00HRK34.1821.880,00HRK720,2100NENE
TANKERSKA PLOVIDBA D.D.ZADARTNPL-R-A44952903763335.122.200,00HRK558.537600,00HRK00218,04NENE
TEKSTIL D.D.KARLOVACTKTL-R-A7885684486824.129.240,00HRK63.498380,00HRK1440,2300NENE
TEKSTILSTROJ D.D.ZAGREBTSTR-R-A8663400315211.952.460,00HRK91.942130,00HRK6.9167,5200NENE
TEMPERA U STEČAJU D.D.ZAGREB242499192173.384.700,00KN9053.740,00KN33537,0200NENE