Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
TEMPO D.D. U STEČAJUZAGREBTMPO-R-A1600196227060.795.200,00HRK607.952100,00HRK10.0951,66570.73993,88NENE
TERMOKOMERC D.D.ZADAR81771259082121.300,00DEM1.213100,00DEM957,8300NENE
TIM 90 D.D. U STEČAJUPOREČTM90-R-A630627845207.107.900,00HRK23.693300,00HRK1560,6600NENE
TIM TOPUSKO D.D.TOPUSKOTIMT-R-A2437021809128.540.000,00HRK2.854100,00HRK3440,1200NENE
TLM ALUMINIUM D.D. U STEČAJUŠIBENIKTLMT-R-A82733440679174.937.614,00HRK17.493.76110,00HRK57.1610,3300NENE
TOZ PENKALA. TVORNICA OLOVAKA ZAGREB D.D.U STEČAJUZAGREBTOZ-R-A4125738020360.000.000,00HRK200300,00HRK1.2346,1700NENE
TP OGULIN D.D.OGULINTGPO-R-A8418046458613.835.880,00HRK38.433360,00HRK8742,2700NENE
TPK OROMETAL D.D.OROSLAVJETPKO-R-A594678679619.950.100,00HRK33.167300,00HRK1000NENE
TRANSADRIA D.D. RIJEKA U STEČAJURIJEKATNSA-R-A4796584101854.922.050,00HRK28.7551.910,00HRK8.03327,9400NENE
TRANSPORT - COMMERCE D.D.MRAVINCETRCM-R-A0718863527313.140.400,00HRK3.4583.800,00HRK60,1700NENE