Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
SVETICE GRUPA D.D. ZAGREB LMPR-R-A 85348306423 1.835.190,00HRK 183.51910,00HRK 21.69311,8200
SVPETRVS HOTELI D.D. SUPETAR SPTH-R-A 17106860816 70.196.000,00HRK 644.523100,00HRK 29.5624,2100
ŠOLTA HT D.D. U STEČAJU NEČUJAM SLTA-R-A 44579304568 39.007.000,00HRK 102.650380,00HRK 10.40010,1300
ŠVARČA D.D. KARLOVAC SVRC-R-A 55915798260 11.661.000,00HRK 38.870300,00HRK 5.29713,6300
TANKERKOMERC D.D ZADAR TNKC-R-A 89372508525 64.262.160,00HRK 34.1821.880,00HRK 720,2110,03
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. ZADAR TNPL-R-A 44952903763 335.122.200,00HRK 558.537600,00HRK 00200
TEKSTIL D.D. KARLOVAC TKTL-R-A 78856844868 24.129.240,00HRK 63.498380,00HRK 1440,2300
TEKSTILSTROJ D.D. ZAGREB TSTR-R-A 86634003152 11.952.460,00HRK 91.942130,00HRK 9.1089,9100
TEMPERA U STEČAJU D.D. ZAGREB 24249919217 3.384.700,00KN 9053.740,00KN 33537,0200
TEMPO D.D. U STEČAJU ZAGREB TMPO-R-A 16001962270 60.795.200,00HRK 607.952100,00HRK 10.0951,66570.73993,88