Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
TRGOSIROVINA D.D. SINJ 49681568756 1.099.500,00KN 3.665300,00KN 952,5900NE NE 
TRGOSTIL, D.D. DONJA STUBICA TRGS-R-A 92498671077 44.418.000,00HRK 74.030600,00HRK 3.2854,4419,03NE NE 
TRŽIŠTE NOVCA D.D. ZAGREB TNZ-R-A 34182275920 6.993.000,00HRK 1.9983.500,00HRK 261,300NE NE 
TURISTHOTEL D.D. ZADAR TUHO-R-A 74204012744 212.718.480,00HRK 366.756580,00HRK 00137,04NE NE 
ULJANIK D.D. PULA ULJN-R-A 56243843109 100.687.500,00HRK 3.356.25030,00HRK 76.0742,27259.7317,74NE NE 
UNION D.D. ZAGREB UNIN-R-A 00716582732 25.486.600,00HRK 6.7073.800,00HRK 270,46,09NE NE 
UNION UTD D.D. ČAKOVEC 90858405155 18.457.200,00KN 92.286200,00KN 3.0803,3400NE NE 
UTD RAGUSA D.D. DUBROVNIK UTDR-R-A 95795253523 92.737.800,00HRK 309.126300,00HRK 175.75356,8500NE NE 
UTENZILIJA D.D. ZAGREB UTEN-R-A 96082313900 8.192.400,00HRK 27.308300,00HRK 410,1500NE NE 
UZOR D.D. U STEČAJU SPLIT UZOR-R-A 51410430902 28.389.000,00HRK 94.630300,00HRK 5.5895,9100NE NE