Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
SLAVONIJA MK D.D. U STEČAJU OSIJEK SLMK-R-A 49713442370 71.897.400,00HRK 359.487200,00HRK 269.13374,8714.6704,08
SLAVONIJA ŽUPANJA D.D. ŽUPANJA SLNO-R-A 62010045532 67.810.000,00HRK 193.076250,00HRK 39.70014,6400
SLUNJ GZPP D.D. SLUNJ SLUN-R-A 26321542534 2.247.800,00HRK 22.478100,00HRK 1.9958,8800
SOLANA PAG D.D. PAG SLPG-R-A 34949147151 28.821.480,00HRK 75.846380,00HRK 2070,2700
SOLARIS D.D. ŠIBENIK SLRS-R-A 26217708909 185.315.700,00HRK 617.719300,00HRK 1.8650,300
SONIK D.D. VINKOVCI SOUC-R-A 29735620766 35.660.000,00HRK 89.150400,00HRK 9521,0700
SOVA - ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE D.D. U STEČAJU ZAGREB SOVA-R-A 60288481864 1.053.000,00DEM 10.530100,00DEM 630,600
SPAČVA D.D. VINKOVCI SPVA-R-A 02046778584 105.530.440,00HRK 3.776.52220,00HRK 53000
SPLITSKA PLOVIDBA D.D. U STEČAJU SPLIT SPPL-R-A 10072138173 73.640.100,00HRK 245.467300,00HRK 1.2190,513.2435,40
STRAŽAPLASTIKA D.D. HUM NA SUTLI STPL-R-A 68555837387 28.635.600,00HRK 71.589400,00HRK 0020