Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
AUTOTRANSPORT D.D. ŠIBENIK AUTR-R-A 15635426147 17.600.190,00HRK 586.67330,00HRK 680,0100NE NE 
AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. KARLOVAC ATSK-R-A 97662921077 9.200.000,00HRK 92.000100,00HRK 2790,300NE NE 
BADEL 1862 D. D. ZAGREB BD62-R-B 36749512860 254.057.550,00HRK 22.268.13910,00HRK 853.2973,3600NE NE 
BADEL 1862 D. D. ZAGREB BD62-R-A 36749512860 254.057.550,00HRK 3.137.61610,00HRK 2.123.5688,3600NE NE 
BAKROTISAK D.D. GAREŠNICA BKTS-R-A 59728283213 36.335.600,00HRK 95.620380,00HRK 1.6131,6900NE NE 
BANOVINAPROMET U STEČAJU D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA 52767015372 6.200.500,00KN 62.005100,00KN 16.09725,9600NE NE 
BELVEDERE D.D. DUBROVNIK U STEČAJU DUBROVNIK BLVD-R-A 43709213075 104.724.000,00HRK 349.080300,00HRK 18.2055,2223.6976,79NE NE 
BELJE D.D. DARDA DARDA BLJE-R-A 92404445155 1.828.619.480,00HRK 8.215.48740,00HRK 33.5290,073.019,01NE NE 
BOROVO D.D. VUKOVAR BRVO-R-A 73002202488 316.738.520,00HRK 2.262.418140,00HRK 2.262.26299,9900NE NE 
BOŽJAKOVINA D.D. BOŽJAKOVINA BZJK-R-A 66671729980 136.496.700,00HRK 454.989300,00HRK 12.9442,8400NE NE