Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
AUTOTRANSPORT D.D.ŠIBENIKAUTR-R-A1563542614717.600.190,00HRK586.67330,00HRK680,0100NENE
AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.KARLOVACATSK-R-A976629210779.200.000,00HRK92100,00HRK2790,300NENE
BADEL 1862 D. D.ZAGREBBD62-R-A36749512860254.057.550,00HRK3.137.61610,00HRK2.123.5688,3600NENE
BADEL 1862 D. D.ZAGREBBD62-R-B36749512860254.057.550,00HRK22.268.13910,00HRK853.2973,3600NENE
BAKROTISAK D.D.GAREŠNICABKTS-R-A5972828321336.335.600,00HRK9.562380,00HRK1.6131,6900NENE
BANOVINAPROMET U STEČAJU D.D.HRVATSKA KOSTAJNICA527670153726.200.500,00KN62.005100,00KN16.09725,9600NENE
BELVEDERE D.D. DUBROVNIK U STEČAJUDUBROVNIKBLVD-R-A43709213075104.724.000,00HRK34.908300,00HRK18.2055,2223.6976,79NENE
BELJE D.D. DARDADARDABLJE-R-A924044451551.828.619.480,00HRK8.215.48740,00HRK3.7440,08256,01NENE
BOROVO D.D.VUKOVARBRVO-R-A73002202488316.738.520,00HRK2.262.418140,00HRK2.262.26299,9900NENE
BOŽJAKOVINA D.D.BOŽJAKOVINABZJK-R-A66671729980136.496.700,00HRK454.989300,00HRK1.5123,3200NENE