Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
TRANŠPED D.D.ZAGREBTRSP-R-A658337060492.728.400,00HRK7183.800,00HRK70,9700NENE
TRGOCENTAR D.D.VIROVITICATGCV-R-A1764956536722.562.000,00HRK11.281200,00HRK2.5672,2800NENE
TRGOSIROVINA D.D.SINJ496815687561.099.500,00KN3.665300,00KN952,5900NENE
TRGOSTIL. D.D.DONJA STUBICATRGS-R-A9249867107744.418.000,00HRK7.403600,00HRK3.2854,4419,03NENE
TRŽIŠTE NOVCA D.D.ZAGREBTNZ-R-A341822759206.993.000,00HRK1.9983.500,00HRK261,300NENE
TURISTHOTEL D.D.ZADARTUHO-R-A74204012744212.718.480,00HRK366.756580,00HRK00137,04NENE
ULJANIK D.D.PULAULJN-R-A56243843109100.687.500,00HRK3.356.25030,00HRK76.0742,27259.7317,74NENE
UNION D.D.ZAGREBUNIN-R-A0071658273225.486.600,00HRK6.7073.800,00HRK270,46,09NENE
UNION UTD D.D.ČAKOVEC9085840515518.457.200,00KN92.286200,00KN4.9945,4100NENE
UTD RAGUSA D.D.DUBROVNIKUTDR-R-A9579525352392.737.800,00HRK309.126300,00HRK17.64857,0900NENE