Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
ŠVARČA D.D. KARLOVAC SVRC-R-A 55915798260 11.661.000,00HRK 38.870300,00HRK 5.29713,6300
TAKSI-REMONT D.D. ZAGREB 92071973018 29.600.000,00KN 80.000370,00KN 2760,3500
TANKERKOMERC D.D ZADAR TNKC-R-A 89372508525 64.262.160,00HRK 34.1821.880,00HRK 720,2110,03
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. ZADAR TNPL-R-A 44952903763 335.122.200,00HRK 558.537600,00HRK 00200
TEHNIKA D.D. ZAGREB THNK-R-A 73037001250 170.514.000,00HRK 189.460900,00HRK 0070
TEKSTIL D.D. KARLOVAC TKTL-R-A 78856844868 24.129.240,00HRK 63.498380,00HRK 1440,2300
TEKSTILSTROJ D.D. ZAGREB TSTR-R-A 86634003152 11.952.460,00HRK 91.942130,00HRK 9.1089,9100
TEMPERA U STEČAJU D.D. ZAGREB 24249919217 3.384.700,00KN 9053.740,00KN 33537,0200
TEMPO D.D. U STEČAJU ZAGREB TMPO-R-A 16001962270 60.795.200,00HRK 607.952100,00HRK 10.0951,66570.73993,88
TERMOINŽENJERING - MONTAŽA D.D. BUKOVJE BISTRANSKO TRIN-R-A 72469078487 4.389.000,00HRK 11.550380,00HRK 001.92516,67