Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
VALAMAR RIVIERA D.D. POREČ RIVP-R-A 36201212847 1.672.021.210,00HRK 126.027.54213,27HRK 1.35206.0890DA NE 
VALIDUS D.D. U STEČAJU VARAŽDIN VLDS-R-A 07838648475 270.153.800,00HRK 2.701.538100,00HRK 25.0330,9300NE NE 
VARTEKS D.D. VARAŽDIN VART-R-1 00872098033 41.066.860,00HRK 2.220.80710,00HRK 2.0710,0500NE NE 
VELA LUKA D.D. VELA LUKA VLTR-R-A 43479740481 7.176.000,00HRK 23.920300,00HRK 2.2589,4400NE NE 
VELEKEM D.D. SESVETE VLKM-R-A 62347407589 14.394.600,00HRK 143.946100,00HRK 3.2042,2310NE NE 
VELEPROMET VUKOVAR D.D. VUKOVAR VPRV-R-A 71075957449 16.365.800,00HRK 409.14540,00HRK 103.70325,35167,04NE NE 
VENTILATOR D.D. U STEČAJU DONJI STUPNIK VTLR-R-A 47233716333 25.135.100,00HRK 13.2291.900,00HRK 3.21124,2700NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA D.D. IMOTSKI 15315364639 976.010,00KN 5111.910,00KN 6412,5200NE NE 
VIG D.D. ZAGREB VIG-R-A 80499543406 19.924.920,00HRK 52.434380,00HRK 380,0710,02NE NE 
VILLA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK VIDU-R-A 66669628743 83.001.900,00HRK 830.019100,00HRK 51.8126,24230NE NE