Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
VINKA D.D. VINKOVCI LPVC-R-A 45295422526 178.582.960,00HRK 3.659.66240,00HRK 1.2770,0300NE NE 
VINO ILOK D.D. U STEČAJU ILOK AGKM-R-A 54322407060 15.364.800,00HRK 153.648100,00HRK 20.31713,2200NE NE 
VINOPLOD-VINARIJA D.D. ŠIBENIK ŠIBENIK VLVI-R-A 47074146147 28.979.600,00HRK 11.1462.600,00HRK 790,7140,36NE NE 
VIR 1898 D.D. RIJEKA RVIR-R-A 84873325307 1.222.980,00HRK 122.29810,00HRK 7250,5900NE NE 
VIS D.D. U STEČAJU VIS VIS-R-A 55505367731 51.783.900,00HRK 517.839100,00HRK 19.4543,7600NE NE 
VIS KONFEKCIJA D.D. VARAŽDIN VISK-R-A 99247401547 27.741.000,00HRK 18.4941.500,00HRK 150,0800NE NE 
VJESNIK D.D. ZAGREB VJSN-R-A 83180487843 106.168.300,00HRK 1.061.683100,00HRK 136.26912,84425.95540,12NE NE 
VODOMATERIJAL D.D. VUKOVAR VDMV-R-A 60126992663 6.008.400,00HRK 60.084100,00HRK 2660,4400NE NE 
VRANJICA BELVEDERE D.D. SEGET VRANJICA VBLV-R-A 08943215646 89.877.810,00HRK 242.913370,00HRK 34.67914,284.7051,94NE NE 
VUPIK D.D. VUKOVAR VPIK-R-A 06849543412 193.463.480,00HRK 1.503.25440,00HRK 15.4080,32500,01NE NE