Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
UTENZILIJA D.D. ZAGREB UTEN-R-A 96082313900 8.192.400,00HRK 27.308300,00HRK 410,1500NE NE 
UZOR D.D. U STEČAJU SPLIT UZOR-R-A 51410430902 28.389.000,00HRK 94.630300,00HRK 5.5895,9100NE NE 
VALAMAR RIVIERA D.D. POREČ RIVP-R-A 36201212847 1.672.021.210,00HRK 126.027.54213,27HRK 6.8100,0100DA NE 
VALIDUS D.D. U STEČAJU VARAŽDIN VLDS-R-A 07838648475 270.153.800,00HRK 2.701.538100,00HRK 25.0330,9300NE NE 
VARTEKS D.D. VARAŽDIN VART-R-1 00872098033 41.066.860,00HRK 2.220.80710,00HRK 2.0710,0500NE NE 
VELA LUKA D.D. VELA LUKA VLTR-R-A 43479740481 7.176.000,00HRK 23.920300,00HRK 2.2589,4400NE NE 
VELEBIT-VELEGRAF U STEČAJU D.D. ZAGREB 23225916547 401.100,00KN 13.37030,00KN 2.06615,4500NE NE 
VELEKEM D.D. SESVETE VLKM-R-A 62347407589 14.394.600,00HRK 143.946100,00HRK 3.2042,2310NE NE 
VELEPROMET VUKOVAR D.D. VUKOVAR VPRV-R-A 71075957449 16.365.800,00HRK 409.14540,00HRK 103.70325,35167,04NE NE 
VENTILATOR D.D. U STEČAJU DONJI STUPNIK VTLR-R-A 47233716333 25.135.100,00HRK 13.2291.900,00HRK 3.21124,2700NE NE