Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
TERMOKOMERC D.D. ZADAR 81771259082 121.300,00DEM 1.213100,00DEM 957,8300
TIM 90 D.D. U STEČAJU POREČ TM90-R-A 63062784520 7.107.900,00HRK 23.693300,00HRK 1560,6600
TIM TOPUSKO D.D. TOPUSKO TIMT-R-A 24370218091 28.540.000,00HRK 285.400100,00HRK 3440,1200
TISKARA ZELINA D.D. SVETI IVAN ZELINA TSZL-R-A 44670908452 3.677.400,00HRK 2.0431.800,00HRK 60,292,10
TLM ALUMINIUM D.D. U STEČAJU ŠIBENIK TLMT-R-A 82733440679 174.937.614,00HRK 17.493.76110,00HRK 57.1610,3300
TLM D.D. U STEČAJU ŠIBENIK TLM-R-A 71112635487 20.000.000,00HRK 1.840.08210,87HRK 104.8365,7130
TOZ PENKALA, TVORNICA OLOVAKA ZAGREB D.D.U STEČAJU ZAGREB TOZ-R-A 41257380203 60.000.000,00HRK 200.000300,00HRK 12.4476,2200
TP OGULIN D.D. OGULIN TGPO-R-A 84180464586 13.835.880,00HRK 38.433360,00HRK 8742,2700
TPK OROMETAL D.D. OROSLAVJE TPKO-R-A 59467867961 9.950.100,00HRK 33.167300,00HRK 1000
TRANSADRIA D.D. RIJEKA U STEČAJU RIJEKA TNSA-R-A 47965841018 54.922.050,00HRK 28.7551.910,00HRK 8.03327,9400