Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
UTENZILIJA D.D.ZAGREBUTEN-R-A960823139008.192.400,00HRK27.308300,00HRK410,1500NENE
UZOR D.D. U STEČAJUSPLITUZOR-R-A5141043090228.389.000,00HRK9.463300,00HRK5.5895,9100NENE
VALAMAR RIVIERA D.D.POREČRIVP-R-A362012128471.672.021.210,00HRK126.027.54213,27HRK1.352000DANE
VALIDUS D.D. U STEČAJUVARAŽDINVLDS-R-A07838648475270.153.800,00HRK2.701.538100,00HRK25.0330,9300NENE
VARTEKS D.D.VARAŽDINVART-R-10087209803341.066.860,00HRK2.220.80710,00HRK2.0710,0500NENE
VELA LUKA D.D.VELA LUKAVLTR-R-A434797404817.176.000,00HRK2.392300,00HRK2.2589,4400NENE
VELEKEM D.D.SESVETEVLKM-R-A6234740758914.394.600,00HRK143.946100,00HRK3.2042,2310NENE
VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVARVPRV-R-A7107595744916.365.800,00HRK409.14540,00HRK103.70325,35167,04NENE
VENTILATOR D.D. U STEČAJUDONJI STUPNIKVTLR-R-A4723371633325.135.100,00HRK13.2291.900,00HRK3.21124,2700NENE
VETERINARSKA AMBULANTA D.D.IMOTSKI15315364639976.010,00KN5111.910,00KN6412,5200NENE