Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
VETERINARSKA AMBULANTA D.D. IMOTSKI 15315364639 976.010,00KN 5111.910,00KN 6412,5200NE NE 
VIG D.D. ZAGREB VIG-R-A 80499543406 19.924.920,00HRK 52.434380,00HRK 380,0710,02NE NE 
VILLA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK VIDU-R-A 66669628743 83.001.900,00HRK 830.019100,00HRK 51.9116,25230NE NE 
VINKA D.D. VINKOVCI LPVC-R-A 45295422526 178.582.960,00HRK 3.659.66240,00HRK 1.2770,0300NE NE 
VINO ILOK D.D. U STEČAJU ILOK AGKM-R-A 54322407060 15.364.800,00HRK 153.648100,00HRK 20.31713,2200NE NE 
VINOPLOD-VINARIJA D.D. ŠIBENIK ŠIBENIK VLVI-R-A 47074146147 28.979.600,00HRK 11.1462.600,00HRK 790,7140,36NE NE 
VIR 1898 D.D. RIJEKA RVIR-R-A 84873325307 1.222.980,00HRK 122.29810,00HRK 7250,5900NE NE 
VIS D.D. U STEČAJU VIS VIS-R-A 55505367731 51.783.900,00HRK 517.839100,00HRK 19.4543,7600NE NE 
VIS KONFEKCIJA D.D. VARAŽDIN VISK-R-A 99247401547 27.741.000,00HRK 18.4941.500,00HRK 150,0800NE NE 
VJESNIK D.D. ZAGREB VJSN-R-A 83180487843 106.168.300,00HRK 1.061.683100,00HRK 136.26912,84425.95540,12NE NE