Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
TRANŠPED D.D. ZAGREB TRSP-R-A 65833706049 2.728.400,00HRK 7183.800,00HRK 70,9700
TRGOCENTAR D.D. VIROVITICA TGCV-R-A 17649565367 22.562.000,00HRK 112.810200,00HRK 2.5672,2800
TRGOSIROVINA D.D. SINJ 49681568756 1.099.500,00KN 3.665300,00KN 952,5900
TRGOSTIL D.D. DONJA STUBICA TRGS-R-A 92498671077 31.092.600,00HRK 74.030420,00HRK 3.2854,4419,03
TRŽIŠTE NOVCA D.D. ZAGREB TNZ-R-A 34182275920 6.993.000,00HRK 1.9983.500,00HRK 00261,30
TURIST D.D. BJELOVAR TRBJ-R-A 06061438402 8.128.000,00HRK 20.320400,00HRK 670,3300
TURISTHOTEL D.D. ZADAR TUHO-R-A 74204012744 212.718.480,00HRK 366.756580,00HRK 0010
ULJANIK D.D. PULA ULJN-R-A 56243843109 100.687.500,00HRK 3.356.25030,00HRK 00339.74710,12
ULJANIK TESU D.D. PULA ULJT-R-A 45119436874 36.735.300,00HRK 367.353100,00HRK 367.35310000
UNIJA-SABIRAČ D.D. ŠIBENIK 80574878756 2.071.000,00KN 5.450380,00KN 1.03919,0600