Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
VELEPROMET VUKOVAR D.D. VUKOVAR VPRV-R-A 71075957449 16.365.800,00HRK 409.14540,00HRK 103.70325,35167,04
VENTILATOR D.D. U STEČAJU DONJI STUPNIK VTLR-R-A 47233716333 25.135.100,00HRK 13.2291.900,00HRK 3.21124,2700
VETERINARSKA AMBULANTA D.D. IMOTSKI 15315364639 976.010,00KN 5111.910,00KN 6412,5200
VIG D.D. ZAGREB VIG-R-A 80499543406 19.924.920,00HRK 52.434380,00HRK 380,0710,02
VILLA DUBROVNIK D.D. DUBROVNIK VIDU-R-A 66669628743 83.001.900,00HRK 830.019100,00HRK 51.9846,26230
VINKA D.D. VINKOVCI LPVC-R-A 45295422526 178.582.960,00HRK 3.659.66240,00HRK 1.2770,0300
VINO ILOK D.D. U STEČAJU ILOK AGKM-R-A 54322407060 15.364.800,00HRK 153.648100,00HRK 20.31713,2200
VINOPLOD-VINARIJA D.D. ŠIBENIK ŠIBENIK VLVI-R-A 47074146147 28.979.600,00HRK 11.1462.600,00HRK 790,7140,36
VIR 1898 D.D. RIJEKA RVIR-R-A 84873325307 1.222.980,00HRK 122.29810,00HRK 7250,5900
VIS D.D. U STEČAJU VIS VIS-R-A 55505367731 51.783.900,00HRK 517.839100,00HRK 19.4543,7600