Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
BOROVO D.D. VUKOVAR BRVO-R-A 73002202488 316.738.520,00HRK 2.262.418140,00HRK 2.262.26299,9900
BOŽJAKOVINA D.D. BOŽJAKOVINA BZJK-R-A 66671729980 136.496.700,00HRK 454.989300,00HRK 16.5043,6300
BRIONKA D.D. PULA BRNK-R-A 45422293596 50.315.800,00HRK 132.410380,00HRK 1.8781,4200
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. RIJEKA VLEN-R-B 27531244647 168.132.470,00HRK 16.813.24710,00HRK 309.3771,8400
BRODOSPAS D.D. SPLIT SPLIT BDSS-R-A 39030031494 85.636.130,00HRK 372.331230,00HRK 0021,01
BRODOTROGIR D.D. TROGIR BRDT-R-A 02610134628 123.581.500,00HRK 1.235.815100,00HRK 2.8950,2300
CENTRAL D.D. BJELOVAR 93371030553 2.544.000,00KN 8.480300,00KN 5486,4600
CERP-CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZAGREB 38083028711 100
CHEMCOLOR D.D. ZAGREB CCLR-R-A 65123861606 8.035.950,00HRK 160.71950,00HRK 3.4392,14188,12
CHROMOS AGRO D.D. ZAGREB CHAG-R-A 82790074844 32.534.700,00HRK 108.449300,00HRK 0011,01