Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
BOJOPLAST D.D. U STEČAJU PULA BJPL-R-A 92113402303 3.192.360,00HRK 8.628370,00HRK 640,7400
BOROVO D.D. VUKOVAR BRVO-R-A 73002202488 316.738.520,00HRK 2.262.418140,00HRK 2.262.26299,9900
BOŽJAKOVINA D.D. BOŽJAKOVINA BZJK-R-A 66671729980 136.496.700,00HRK 454.989300,00HRK 16.8163,700
BRESTOVAC D.D. U STEČAJU GAREŠNIČKI BRESTOVAC BRST-R-A 23482370704 51.840.000,00HRK 172.800300,00HRK 90,0100
BRIONKA D.D. PULA BRNK-R-A 45422293596 50.315.800,00HRK 132.410380,00HRK 1.9781,4900
BRODOGRADILIŠTE CRES D.D. CRES 36982347477 11.129.124,00KN 29.917372,00KN 4411,4700
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. RIJEKA VLEN-R-B 27531244647 168.132.470,00HRK 16.813.24710,00HRK 310.6361,8500
BRODOSPLIT D.D. SPLIT BIST-R-A 18556905592 535.466.220,00HRK 8.924.43760,00HRK 1000
BRODOTROGIR D.D. TROGIR BRDT-R-A 02610134628 123.581.500,00HRK 1.235.815100,00HRK 2.8950,2300
CENTRAL D.D. BJELOVAR 93371030553 2.544.000,00KN 8.480300,00KN 5486,4600