Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
CRESANKA D.D.CRESCRSK-R-A4763942721977.661.040,00HRK28.9782.680,00HRK1093,7600NENE
CROATIA AIRLINES D.D.BUZINCRAL-R-B24640993045277.879.530,00HRK17.888.19810,00HRK17.424.10262,700NENE
CROATIA AIRLINES D.D.BUZINCRAL-R-A24640993045277.879.530,00HRK9.899.75510,00HRK9.586.71934,500NENE
CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREBCROS-R-A26187994862601.575.800,00HRK420.9471.400,00HRK128.78129,9700NENE
CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREBCROS-P-A26187994862601.575.800,00HRK8751.400,00HRK6000DANE
CROATIA-BATERIJE D.D.ZAGREBCRBT-R-A3475348873154.027.000,00HRK18.009300,00HRK1.4110,7800NENE
ČILAŠ D.D.SINJCLAS-R-A877189485218.917.500,00HRK29.725300,00HRK8.45828,454.56715,36NENE
DAB-DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKAZAGREB94819327944100
DALIT CORP. D.D. U STEČAJUZAGREBDLTC-R-A6115457112230.413.000,00DEM30.413100,00DEM60.48819,8900NENE
DALMA D.D.SPLITDALS-R-A64479860853459.228.090,00HRK1.241.157370,00HRK767.23361,82277.76722,38NENE