Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
CRESANKA D.D. CRES CRSK-R-A 47639427219 77.661.040,00HRK 28.9782.680,00HRK 9633,3200NE NE 
CROATIA AIRLINES D.D. BUZIN CRAL-R-A 24640993045 277.879.530,00HRK 9.899.75510,00HRK 9.586.71934,500NE NE 
CROATIA AIRLINES D.D. BUZIN CRAL-R-B 24640993045 277.879.530,00HRK 17.888.19810,00HRK 17.424.10262,700NE NE 
CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB CROS-P-A 26187994862 601.575.800,00HRK 8.7501.400,00HRK 6000DA NE 
CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB CROS-R-A 26187994862 601.575.800,00HRK 420.9471.400,00HRK 128.78129,9700NE NE 
ČILAŠ D.D. SINJ CLAS-R-A 87718948521 8.917.500,00HRK 29.725300,00HRK 8.45828,454.56715,36NE NE 
DAB-DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZAGREB 94819327944 100
DALIT CORP. D.D. U STEČAJU ZAGREB DLTC-R-A 61154571122 30.413.000,00DEM 304.130100,00DEM 60.48819,8900NE NE 
DALMA D.D. SPLIT DALS-R-A 64479860853 459.228.090,00HRK 1.241.157370,00HRK 767.13861,81277.76722,38NE NE 
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLIT DLVN-R-A 07837847925 155.500.000,00HRK 777.500200,00HRK 590.10475,986.25311,09NE NE