Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
CHEMCOLOR D.D. ZAGREB CCLR-R-A 65123861606 8.035.950,00HRK 160.71950,00HRK 3.4392,14188,12
CHROMOS AGRO D.D. ZAGREB CHAG-R-A 82790074844 32.534.700,00HRK 108.449300,00HRK 0011,01
CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D. ZAGREB CHBL-R-A 61150947001 86.322.000,00HRK 287.740300,00HRK 7.8332,72107,04
CIGLANA - SINJ D.D. U STEČAJU SINJ CGSI-R-A 88402359413 7.990.920,00HRK 2.1143.780,00HRK 231,0900
CONING D.D. VARAŽDIN CONG-R-A 49557976962 8.172.600,00HRK 40.863200,00HRK 2860,700
CRESANKA D.D. CRES CRSK-R-A 47639427219 77.661.040,00HRK 28.9782.680,00HRK 1.8456,3700
CROATIA AIRLINES D.D. BUZIN CRAL-R-B 24640993045 277.879.530,00HRK 17.888.19810,00HRK 17.424.10262,700
CROATIA AIRLINES D.D. BUZIN CRAL-R-A 24640993045 277.879.530,00HRK 9.899.75510,00HRK 9.462.78634,0500
CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB CROS-R-A 26187994862 601.575.800,00HRK 420.9471.400,00HRK 128.78129,9700
CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB CROS-P-A 26187994862 601.575.800,00HRK 8.7501.400,00HRK 6000