Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJUSPLITDLVN-R-A07837847925155.500.000,00HRK7.775200,00HRK590.10475,986.25311,09NENE
DARUVARSKA TISKARA D.D.DARUVARDATI-R-A51902221154616.200,00HRK2.054300,00HRK94245,8600NENE
DINARKA U STEČAJU D.D.KNIN5451271706120.882.000,00KN20.882100,00KN2.11310,1200NENE
DRAVA D.D. U STEČAJUOSIJEKDRAV-R-A7509102573912.566.400,00HRK125.664100,00HRK2460,200NENE
DRVOPLAST D.D.BUZETDRVP-R-A9952187687117.008.800,00HRK4.476380,00HRK1740,3900NENE
DUBRAVICA D.D. U STEČAJUDUBRAVICADBPS-R-A1524939404147.139.400,00HRK6.122770,00HRK440,0700NENE
DUBROVAČKA TRGOVINA D.D.DUBROVNIKDUTR-R-A4993315513575.061.800,00HRK375.309200,00HRK29.83479,4900NENE
DUBROVAČKI PODRUMI D.D.GRUDADUPD-R-A1475018768723.850.000,00HRK795300,00HRK6948,7300NENE
DUBROVAČKO PRIMORJE D.D.DUBROVNIKDUPM-R-A40888070807106.323.000,00HRK35.441300,00HRK22.4146,3235.2619,95NENE
ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D.SLAVONSKI BRODDDAP-R-A566241495723.539.600,00HRK35.396100,00HRK7932,2400NENE