Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
DAB-DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZAGREB 94819327944 100
DALIT CORP. D.D. U STEČAJU ZAGREB DLTC-R-A 61154571122 30.413.000,00DEM 304.130100,00DEM 60.48819,8900
DALMA D.D. SPLIT DALS-R-A 64479860853 459.228.090,00HRK 1.241.157370,00HRK 799.91164,45277.76722,38
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLIT DLVN-R-A 07837847925 155.500.000,00HRK 777.500200,00HRK 590.10475,986.25311,09
DARUVARSKA TISKARA D.D. DARUVAR DATI-R-A 51902221154 616.200,00HRK 2.054300,00HRK 94245,8600
DINARKA U STEČAJU D.D. KNIN 54512717061 20.882.000,00KN 208.820100,00KN 21.13010,1200
DRAVA D.D. U STEČAJU OSIJEK DRAV-R-A 75091025739 12.566.400,00HRK 125.664100,00HRK 2460,200
DRVOPLAST D.D. BUZET DRVP-R-A 99521876871 17.008.800,00HRK 44.760380,00HRK 2300,5100
DUBRAVICA D.D. DUBRAVICA DBPS-R-A 15249394041 47.139.400,00HRK 61.220770,00HRK 440,0700
DUBROVAČKA TRGOVINA D.D. DUBROVNIK DUTR-R-A 49933155135 75.061.800,00HRK 375.309200,00HRK 326.90087,100