Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB CROS-R-A 26187994862 601.575.800,00HRK 420.9471.400,00HRK 120.43628,0311.1452,59
CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB CROS-P-A 26187994862 601.575.800,00HRK 8.7501.400,00HRK 6000
CROATIA-BATERIJE D.D. ZAGREB CRBT-R-A 34753488731 54.027.000,00HRK 180.090300,00HRK 1.4110,7800
ČILAŠ D.D. SINJ CLAS-R-A 87718948521 8.917.500,00HRK 29.725300,00HRK 8.45828,454.56715,36
DAB-DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZAGREB 94819327944 100
DALIT CORP. D.D. U STEČAJU ZAGREB DLTC-R-A 61154571122 30.413.000,00DEM 304.130100,00DEM 60.48819,8900
DALMA D.D. SPLIT DALS-R-A 64479860853 459.228.090,00HRK 1.241.157370,00HRK 841.35667,79277.76722,38
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLIT DLVN-R-A 07837847925 155.500.000,00HRK 777.500200,00HRK 548.22470,51128.13316,48
DARUVARSKA TISKARA D.D. DARUVAR DATI-R-A 51902221154 616.200,00HRK 2.054300,00HRK 94245,8600
DERMA D.D. VARAŽDIN DRMC-R-A 16891143389 17.316.800,00HRK 43.292400,00HRK 1410,3300