Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLIT DLVN-R-A 07837847925 155.500.000,00HRK 777.500200,00HRK 590.10475,986.25311,09NE NE 
DARUVARSKA TISKARA D.D. DARUVAR DATI-R-A 51902221154 616.200,00HRK 2.054300,00HRK 94245,8600NE NE 
DINARKA U STEČAJU D.D. KNIN 54512717061 20.882.000,00KN 208.820100,00KN 21.13010,1200NE NE 
DRAVA D.D. U STEČAJU OSIJEK DRAV-R-A 75091025739 12.566.400,00HRK 125.664100,00HRK 2460,200NE NE 
DRVOPLAST D.D. BUZET DRVP-R-A 99521876871 17.008.800,00HRK 44.760380,00HRK 1740,3900NE NE 
DUBRAVICA D.D. U STEČAJU DUBRAVICA DBPS-R-A 15249394041 47.139.400,00HRK 61.220770,00HRK 440,0700NE NE 
DUBROVAČKA TRGOVINA D.D. DUBROVNIK DUTR-R-A 49933155135 75.061.800,00HRK 375.309200,00HRK 326.90087,100NE NE 
DUBROVAČKI PODRUMI D.D. GRUDA DUPD-R-A 14750187687 23.850.000,00HRK 79.500300,00HRK 6.9408,7300NE NE 
DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. DUBROVNIK DUPM-R-A 40888070807 106.323.000,00HRK 354.410300,00HRK 22.4146,3235.2619,95NE NE 
ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D. SLAVONSKI BROD DDAP-R-A 56624149572 3.539.600,00HRK 35.396100,00HRK 7932,2400NE NE