Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
DARUVARSKA TISKARA D.D. DARUVAR DATI-R-A 51902221154 616.200,00HRK 2.054300,00HRK 94245,8600NE NE 
DINARKA U STEČAJU D.D. KNIN 54512717061 20.882.000,00KN 208.820100,00KN 21.13010,1200NE NE 
DRAVA D.D. U STEČAJU OSIJEK DRAV-R-A 75091025739 12.566.400,00HRK 125.664100,00HRK 2460,200NE NE 
DRVOPLAST D.D. BUZET DRVP-R-A 99521876871 17.008.800,00HRK 44.760380,00HRK 1090,2400NE NE 
DUBRAVICA D.D. U STEČAJU DUBRAVICA DBPS-R-A 15249394041 47.139.400,00HRK 61.220770,00HRK 440,0700NE NE 
DUBROVAČKA TRGOVINA D.D. DUBROVNIK DUTR-R-A 49933155135 75.061.800,00HRK 375.309200,00HRK 293.66278,2500NE NE 
DUBROVAČKI PODRUMI D.D. GRUDA DUPD-R-A 14750187687 23.850.000,00HRK 79.500300,00HRK 6.9408,7300NE NE 
ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D. SLAVONSKI BROD DDAP-R-A 56624149572 3.539.600,00HRK 35.396100,00HRK 7932,2400NE NE 
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. SLAVONSKI BROD DDJH-R-A 58828286397 203.064.600,00HRK 10.153.23020,00HRK 2.365.97923,3664.2136,54NE NE 
ELEKTRODA ZAGREB D.D. ZAPREŠIĆ ELTR-R-A 99516156261 27.680.070,00HRK 83.879330,00HRK 1400,1700NE NE