Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
DUBROVAČKI PODRUMI D.D. GRUDA DUPD-R-A 14750187687 23.850.000,00HRK 79.500300,00HRK 6.9408,7300
DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. DUBROVNIK DUPM-R-A 40888070807 106.323.000,00HRK 354.410300,00HRK 22.4146,3235.2619,95
ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D. SLAVONSKI BROD DDAP-R-A 56624149572 3.539.600,00HRK 35.396100,00HRK 7932,2400
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. SLAVONSKI BROD DDJH-R-A 58828286397 203.064.600,00HRK 10.153.23020,00HRK 1.780.18617,53664.2136,54
ELEKTRODA ZAGREB D.D. ZAPREŠIĆ ELTR-R-A 99516156261 27.680.070,00HRK 83.879330,00HRK 1400,1700
ELEKTROLUX D.D. U STEČAJU RIJEKA ELTX-R-A 27171948847 15.516.000,00HRK 5.1723.000,00HRK 170,3300
ELEKTROMATERIJAL D.D. U STEČAJU RIJEKA ELKM-R-A 72091456912 29.999.600,00HRK 74.999400,00HRK 60,0100
ELEKTROMETAL D.D. U STEČAJU BJELOVAR ELKL-R-B 45669853088 26.682.810,00HRK 2.584.41410,00HRK 650.00024,3600
ELEKTROPROMET D.D. ZAGREB ELPR-R-A 11253040204 100.458.000,00HRK 334.860300,00HRK 5.1481,5400
EXCELSA NEKRETNINE D.D. DUBROVNIK ATLN-R-A 22446249957 128.077.553,20HRK 3.335.80138,39HRK 53.6041,61980