Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
ELEKTROLUX D.D. U STEČAJU RIJEKA ELTX-R-A 27171948847 15.516.000,00HRK 5.1723.000,00HRK 170,3300NE NE 
ELEKTROMATERIJAL D.D. U STEČAJU RIJEKA ELKM-R-A 72091456912 29.999.600,00HRK 74.999400,00HRK 60,0100NE NE 
ELEKTROMETAL D.D. U STEČAJU BJELOVAR ELKL-R-B 45669853088 26.682.810,00HRK 2.584.41410,00HRK 650.00024,3600NE NE 
ELEKTROPROMET D.D. ZAGREB ELPR-R-A 11253040204 100.458.000,00HRK 334.860300,00HRK 5.1481,5400DA NE 
EXCELSA NEKRETNINE D.D. DUBROVNIK ATLN-R-A 22446249957 128.077.553,20HRK 3.335.80138,39HRK 53.6041,61980NE NE 
FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 100
FINAG D.D. U STEČAJU GAREŠNICA FNAG-R-A 97667432680 5.065.790,00HRK 506.57910,00HRK 6000NE NE 
FINVEST CORP D.D. ČABAR FNVC-R-A 40819225982 154.437.750,00HRK 617.751250,00HRK 3000NE NE 
FOTOKEMIKA D.D.- U LIKVIDACIJI SAMOBOR FTKM-R-A 25926678312 13.803.200,00HRK 138.032100,00HRK 1280,0900NE NE 
FRANCK D.D. ZAGREB FRNK-R-A 07676693758 371.637.900,00HRK 427.170870,00HRK 5910,1400NE NE