Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.SLAVONSKI BRODDDJH-R-A58828286397203.064.600,00HRK10.153.23020,00HRK2.365.97923,3664.2136,54NENE
ELEKTRODA ZAGREB D.D.ZAPREŠIĆELTR-R-A9951615626127.680.070,00HRK83.879330,00HRK1400,1700NENE
ELEKTROLUX D.D. U STEČAJURIJEKAELTX-R-A2717194884715.516.000,00HRK5.1723.000,00HRK170,3300NENE
ELEKTROMATERIJAL D.D. U STEČAJURIJEKAELKM-R-A7209145691229.999.600,00HRK74.999400,00HRK60,0100NENE
ELEKTROMETAL D.D. U STEČAJUBJELOVARELKL-R-B4566985308826.682.810,00HRK2.584.41410,00HRK65024,3600NENE
ELEKTROPROMET D.D.ZAGREBELPR-R-A11253040204100.458.000,00HRK33.486300,00HRK5.1481,5400DANE
EXCELSA NEKRETNINE D.D.DUBROVNIKATLN-R-A22446249957128.077.553,20HRK3.335.80138,39HRK53.6041,61980NENE
FINA-FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368100
FINAG D.D. U STEČAJUGAREŠNICAFNAG-R-A976674326805.065.790,00HRK506.57910,00HRK6000NENE
FINVEST CORP D.D.ČABARFNVC-R-A40819225982154.437.750,00HRK617.751250,00HRK3000NENE