Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
FOTOKEMIKA D.D.- U LIKVIDACIJISAMOBORFTKM-R-A2592667831213.803.200,00HRK138.032100,00HRK1280,0900NENE
FRANCK D.D.ZAGREBFRNK-R-A07676693758371.637.900,00HRK42.717870,00HRK5910,1400NENE
FTB TURIZAM D.D.ZAGREBLRHC-R-A82344583628202.769.470,00HRK302.641670,00HRK11.2893,73130NENE
GAP-GRAĐENJE D.D.ZAGREB523883152874.143.650,00KN10.936379,00KN3.62933,188157,45NENE
GEODETSKI ZAVOD D.D. OSIJEK U STEČAJUOSIJEKGZVD-R-A804803390291.311.000,00HRK437300,00HRK0010,23NENE
GEOFIZIKA D.D. U STEČAJUZAGREBGFZK-R-A23290350589172.096.800,00HRK573.656300,00HRK148.30625,8557,01NENE
GIRK KALUN D.D.DRNIŠ3415855410717.092.200,00KN170.922100,00KN004.4792,62NENE
GLAS SLAVONIJE D.D.OSIJEKGLSL-R-A8719273588219.462.200,00HRK97.311200,00HRK0010NENE
GOI - ZAJEDNICA POD. ZA GRAĐEVINARSTVO D.D.ZAGREB813772476765.244.000,00KN2761.900,00KN29910,8300NENE
GP DUBROVNIK D.D. U STEČAJUDUBROVNIKGPDU-R-A0399911683138.650.500,00HRK128.835300,00HRK4.8193,7400NENE