Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
FOTOKEMIKA D.D.- U LIKVIDACIJI SAMOBOR FTKM-R-A 25926678312 13.803.200,00HRK 138.032100,00HRK 1280,0900NE NE 
FRANCK D.D. ZAGREB FRNK-R-A 07676693758 371.637.900,00HRK 427.170870,00HRK 5910,1400NE NE 
FTB TURIZAM D.D. ZAGREB LRHC-R-A 82344583628 202.769.470,00HRK 302.641670,00HRK 11.2893,7300NE NE 
GAP-GRAĐENJE D.D. ZAGREB 52388315287 4.143.650,00KN 10.936379,00KN 3.62933,188157,45NE NE 
GEODETSKI ZAVOD D.D. OSIJEK U STEČAJU OSIJEK GZVD-R-A 80480339029 1.311.000,00HRK 4.370300,00HRK 0010,23NE NE 
GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU ZAGREB GFZK-R-A 23290350589 172.096.800,00HRK 573.656300,00HRK 148.30625,8557,01NE NE 
GIRK KALUN D.D. DRNIŠ 34158554107 17.092.200,00KN 170.922100,00KN 004.4792,62NE NE 
GLAS SLAVONIJE D.D. OSIJEK GLSL-R-A 87192735882 19.462.200,00HRK 97.311200,00HRK 0010NE NE 
GOI - ZAJEDNICA POD. ZA GRAĐEVINARSTVO D.D. ZAGREB 81377247676 5.244.000,00KN 2.7601.900,00KN 29910,8300NE NE 
GP DUBROVNIK D.D. U STEČAJU DUBROVNIK GPDU-R-A 03999116831 38.650.500,00HRK 128.835300,00HRK 4.8193,7400NE NE