Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
GIRK KALUN D.D. DRNIŠ 34158554107 17.092.200,00KN 170.922100,00KN 004.4792,62
GLAS SLAVONIJE D.D. OSIJEK GLSL-R-A 87192735882 19.462.200,00HRK 97.311200,00HRK 0010
GOI - ZAJEDNICA POD. ZA GRAĐEVINARSTVO D.D. ZAGREB 81377247676 5.244.000,00KN 2.7601.900,00KN 29910,8300
GP DUBROVNIK D.D. U STEČAJU DUBROVNIK GPDU-R-A 03999116831 38.650.500,00HRK 128.835300,00HRK 4.8193,7400
GP KRK D.D. KRK GIPK-R-A 05146274847 41.049.840,00HRK 78.942520,00HRK 00172,22
GRADINE INŽENJERING D.D. PULA 87121891771 3.970.440,00KN 11.029360,00KN 2392,1700
GRAĐEVINAR-QUELIN D.D. DUBROVNIK GRQL-R-A 93300948469 3.106.400,00HRK 7.766400,00HRK 110,1400
GRAĐEVNO D.D. VRGORAC 60040338789 4.713.140,00KN 12.403380,00KN 1.52912,3300
GRAMAT D.D. ZAGREB GRMT-R-A 27564553094 29.999.600,00HRK 74.999400,00HRK 2000
GRAMAT-LORIS EXPORT-IMPORT D.D. ZAGREB GLEI-R-A 28798478454 14.282.970,00HRK 36.623390,00HRK 10.15127,7200