Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
FTB TURIZAM D.D. ZAGREB LRHC-R-A 82344583628 202.769.470,00HRK 302.641670,00HRK 11.2893,7300
GAP-GRAĐENJE D.D. ZAGREB 52388315287 4.143.650,00KN 10.936379,00KN 3.62933,188157,45
GEODETSKI ZAVOD D.D. OSIJEK U STEČAJU OSIJEK GZVD-R-A 80480339029 1.311.000,00HRK 4.370300,00HRK 0010,23
GEOFIZIKA D.D. ZAGREB GFZK-R-A 23290350589 172.096.800,00HRK 573.656300,00HRK 148.93625,9657,01
GEOPROJEKT D.D. OPATIJA GPRJ-R-A 90505898082 9.833.850,00HRK 21.853450,00HRK 40,0200
GIRK KALUN D.D. DRNIŠ 34158554107 17.092.200,00KN 170.922100,00KN 004.4792,62
GLAS SLAVONIJE D.D. OSIJEK GLSL-R-A 87192735882 19.462.200,00HRK 97.311200,00HRK 0010
GOI - ZAJEDNICA POD. ZA GRAĐEVINARSTVO D.D. ZAGREB 81377247676 5.244.000,00KN 2.7601.900,00KN 29910,8300
GP DUBROVNIK D.D. U STEČAJU DUBROVNIK GPDU-R-A 03999116831 38.650.500,00HRK 128.835300,00HRK 4.8193,7400
GP KRK D.D. KRK GIPK-R-A 05146274847 41.049.840,00HRK 78.942520,00HRK 00172,22