Popis dionica u trgovačkim društvima

Naziv dioničkog društva ili pravne osobeMjesto / Sjedište dioničkog društvaOznaka vrijednosnog papiraOIBTemeljni kapitalVal.Izdano dionicaNominalaVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost.drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
GRAĐEVINAR-QUELIN D.D. DUBROVNIK GRQL-R-A 93300948469 3.106.400,00HRK 7.766400,00HRK 110,1400NE NE 
GRAĐEVNO U STEČAJU D.D. VRGORAC 60040338789 4.713.140,00KN 12.403380,00KN 1.52912,3300NE NE 
GRAMAT D.D. ZAGREB GRMT-R-A 27564553094 29.999.600,00HRK 74.999400,00HRK 2000NE NE 
GRAMAT-LORIS EXPORT-IMPORT D.D. ZAGREB GLEI-R-A 28798478454 14.282.970,00HRK 36.623390,00HRK 10.15127,7200NE NE 
GRAND HOTEL IMPERIAL D.D. DUBROVNIK GHIM-R-A 33981559350 94.745.600,00HRK 473.728200,00HRK 18000NE NE 
GUMISERVIS D.D. RIJEKA GUMI-R-A 99801996725 4.227.000,00HRK 14.090300,00HRK 4.67533,1800NE NE 
HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 7.000.000.000,00KN KN 100
HELIOS FAROS D.D. U STEČAJU STARI GRAD HEFA-R-A 48594515409 67.684.000,00HRK 338.420200,00HRK 23.3276,8900NE NE 
HEP D.D. ZAGREB HEP-R-A 28921978587 19.792.159.200,00HRK 10.995.6441.800,00HRK 10.995.64410000NE NE 
HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA D.D. ZAGREB HEMH-R-A 96667257878 46.991.050,00HRK 4.699.10510,00HRK 15000NE NE