Popis nekretnina

Vrsta nekretnineMat. br. kat. općineNaziv kat. općineBroj zk uloškaBroj zk česticeBroj poduloškaUkupna površina zk čestica (m2)Kultura zk česticeTitular vlasništvaVrsta vlasništvaUdio vlasništvaTeretiSudski sporBroj posjedovnog listaMat. br. kat. općine – pos. listNaz kat. općine - pos. listBroj kat čestice - pos. listUkupna površina kat. čestice - pos. listNositelj pravaUdio nositelja pravaBroj kat. planaAdresaPošt. brojProst. planska namjenaNaziv korisnika nekretninePravni osnovUdio u pravnom osnovuVrijednost nekretnine (kn)Naziv procjeniteljaObveznik koji je poslao podatakDatum stanja
poslovni prostorII Istarske brigade 11, BuzetPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 404-01/09-14/21, Urbroj: 534-04-2-1/1-11-4 od 06. veljače 2009.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor15233137Mletačka 12, PulaPoslovni prostorUgovoru o zakupu poslovnog prostora, Klasa:404-01/12-14/38, Urbroj: 534-04-1-2/3-12-2 od 24. travnja 2012. godine i čeka se suglasnost za zaključenje novog ugovora o zakupu.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostorV.K.A Stepinca 10, ĐakovoPoslovni prostorSporazum o financiranju troškova, Klasa: 011-02/16-06/75, Urbroj: 534-02-2-2/1-16-7, od 25. oujka 2016. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostorRudolfa Fizira 1, Vel GoricaPoslovni prostorUgovor se primjenjuje od 01.01.1994. godine, Klasa. 430-01/94-01/76MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor27912025/3Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić GradPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 406-09/15-03/06, 01. lipnja 2015. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor555600/1Trg kralja Tomislava 34, Velika GoricaPoslovni prostorSporazum o refundaciji troškova, Klasa:406-09/09-04/07, Urbroj: 534-04-09-1 od 23. travnja 2014. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostorGlagoljaška 27a, VinkovciPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 406-09/09-04/09, Urbroj: 534-04-09-1 od 08. travnja 2009. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor32074481Trg bana Jelačića 18, PakracPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama,Klasa:372-01/09-01/13, 20. siječnja 2014. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200aZAGREBPoslovni prostorOdluka Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Klasa: 372-01/05-02/88, Ur.broj: 536-07, Ev.broj: 81/2007.od 27. veljače 2007.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200ZAGREBPoslovni prostorOdluka o izmjeni odluke Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Klasa: 372-01/04-02/04, Urbroj: 536-06, Rv.broj 02/2006 od 16. siječnja 2006.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
Rezultata: 1066742