Popis nekretnina

Vrsta nekretnineMat. br. kat. općineNaziv kat. općineBroj zk uloškaBroj zk česticeBroj poduloškaUkupna površina zk čestica (m2)Kultura zk česticeTitular vlasništvaVrsta vlasništvaUdio vlasništvaTeretiSudski sporBroj posjedovnog listaMat. br. kat. općine – pos. listNaz kat. općine - pos. listBroj kat čestice - pos. listUkupna površina kat. čestice - pos. listNositelj pravaUdio nositelja pravaBroj kat. planaAdresaPošt. brojProst. planska namjenaNaziv korisnika nekretninePravni osnovUdio u pravnom osnovuVrijednost nekretnine (kn)Naziv procjeniteljaObveznik koji je poslao podatakDatum stanja
poslovni prostorObala M. Tita 4, PorečPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 404-01/09-14/21, Urbroj: 534-04-2-1/1-11-4 od 06. veljače 2009.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostorTitov trg 10, LabinPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 404-01/09-14/21, Urbroj: 534-04-2-1/1-11-4 od 06. veljače 2009.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostorP. Bobcchio 1,RovinjPoslovni prostorPrijedlog za ugovor, 404-01/11-14/29MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostorRobni teminali Žitnjak, Slavonska 52Poslovni prostorUgovor o zakupu poslovnog prostora, Klasa: 372-01/12-01/05 od 07. svibnja 2012.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostor2422560Josipa Zorića 1, Dugo SeloPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa:372-01/15-01/03, 01.veljače 2015. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostor955 i 671687 i 1688Trg Ante Staračevića 12, Sveti Ivan ZelinaPoslovni prostorSporazum o refundaciji troškova, Klasa:406-09/09-04/07, Urbroj: 534-04-09-1 od 23. travnja 2014. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostor79331130/Županijska 11, VukovarPoslovni prostorUgovor o zakupu Klasa:372-01/15-01/08, Urbroj:534-02-2-2/1-16-7, od 10..lipnja 2016.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostorŽupanijska 11, PožegaPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 404-01/09-14/16, Urbroj: 534-04-09-2 od 16. siječnja 2009.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200aZAGREBPoslovni prostorOdluka Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Klasa: 372-01/05-02/88, Ur.broj: 536-07, Ev.broj: 81/2007.od 27. veljače 2007.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200ZAGREBPoslovni prostorOdluka o izmjeni odluke Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Klasa: 372-01/04-02/04, Urbroj: 536-06, Rv.broj 02/2006 od 16. siječnja 2006.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA31.12.2016
Rezultata: 1066683