Popis nekretnina

Vrsta nekretnineMat. br. kat. općineNaziv kat. općineBroj zk uloškaBroj zk česticeBroj poduloškaUkupna površina zk čestica (m2)Kultura zk česticeTitular vlasništvaVrsta vlasništvaUdio vlasništvaTeretiSudski sporBroj posjedovnog listaMat. br. kat. općine – pos. listNaz kat. općine - pos. listBroj kat čestice - pos. listUkupna površina kat. čestice - pos. listNositelj pravaUdio nositelja pravaBroj kat. planaAdresaPošt. brojProst. planska namjenaNaziv korisnika nekretninePravni osnovUdio u pravnom osnovuVrijednost nekretnine (kn)Naziv procjeniteljaObveznik koji je poslao podatakDatum stanja
poslovni prostor161--376193-188Obala kralja Tomislava 1, MakarskaPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 406-09/09-04/10, Urbroj: 534-04-09-2 od 09.veljače 2009. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor1124383M. Vodanovića 26, SupetarPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 406-09/09-04/10, Urbroj: 534-04-09-2 od 09.veljače 2009. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostorTrg Pavla Šubića I br. 2, ŠibenikPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa: 406-09/09-04/05, Urbroj: 534-04-09-2 od 01. travnja 2009. godine.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor38801853Nova Gradiška1881Trg kralja Tomislava 1, Nova GradiškaPoslovni prostorUgovor o zakupu poslovnog prostora, Klasa: 372-01/16-01/08, 18.studeni 2016. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor431145/7/8Knindr.Franje Tuđmana br.2, KninPoslovni prostorUgovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi reguliranja plaćanja režijskih troškova s osnova korištenja poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Gradske uprave Grada Knina,dr.F. Tuđmana 2, Knin Klasa: 404-01/12-14/39, Urbroj: 534-04-2-2-2/1-11-1 od 08. trMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor59/17Park hrvatske mladeži 2 , ZlatarPoslovni nprostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, Klasa:404-01/09-14/14, urbroj:534-04-09-2, od 06. veljače 2009. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostorSveti Ivan 3 (Riva14), PulaPoslovni prostorOdluka, Klasa: 371-03/02-03/24, 50420-02; od 20.12. 2002. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostorDubrovnikDr. Roka Mišetića 2, DubrovnikPoslovni prostorNema ugovora ni sporazumaMINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200aZAGREBPoslovni prostorOdluka Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Klasa: 372-01/05-02/88, Ur.broj: 536-06-01, Ev.broj: 279/2006.od 11. srpnja 2006.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200aZAGREBProstor restorana za potrebe osiguranja toplog obroka zaposlenicima MinistarstvaOdluka Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Klasa: 372-03/06-02/47, Urbroj: 536-06, Ev.broj: 182/2006 od 23. svibnja 2006.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA30.1.2018
Rezultata: 1066817