Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
3. MAJ STM   D.O.O. RIJEKA   29018471609 20.000,00KN  20.000100,0000NE NE 
ADRIAL PLUS   D.O.O. ŠIBENIK  62244399525 62.380.600,00KN  2.500.7004,0100NE NE 
AERODROM BRAČ   D.O.O. SUPETAR  98642404972 39.868.600,00KN  15.338.70038,4700NE NE 
AGENCIJA ALAN D.O.O. ZAGREB 83317234406 1.305.000,00KN 1.305.000100,00NE NE 
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. ZAGREB 58843087891 232.000.000,00KN 232.000.000100,00NE NE 
AGI-46   D.O.O. KARLOVAC  29198192675 2.397.900,00KN  727.80030,3500NE NE 
AGRODUHAN   D.O.O. SLATINA  97446273531 25.437.200,00KN  16.176.60063,591.841.9007,24NE NE 
AGROSERVIS  U LIKVIDACIJI D.O.O. VIROVITICA  65539548625 10.824.000,00KN  1.393.80012,8800NE NE 
AMD   D.O.O. GOSPIĆ  58176437957 12.168.000,00KN  500.7004,11249.9002,05NE NE 
APB-PETRINJA   D.O.O. PETRINJA  43490130254 671.000,00KN  163.80024,4100NE NE