Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
3. MAJ STM   D.O.O. RIJEKA   29018471609 20.000,00KN  20.000100,0000
ADRIAL PLUS   D.O.O. ŠIBENIK  62244399525 62.380.600,00KN  2.500.7004,0100
AERODROM BRAČ   D.O.O. SUPETAR  98642404972 39.868.600,00KN  15.338.70038,4700
AGENCIJA ALAN D.O.O. ZAGREB 83317234406 1.305.000,00KN 1.305.000100,00
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. ZAGREB 58843087891 232.000.000,00KN 232.000.000100,00
AGI-46   D.O.O. KARLOVAC  29198192675 2.397.900,00KN  727.80030,3500
AGRODUHAN   D.O.O. SLATINA  97446273531 25.437.200,00KN  16.176.60063,591.921.2007,55
AGROSERVIS  U LIKVIDACIJI D.O.O. VIROVITICA  65539548625 10.824.000,00KN  1.393.80012,8800
AMD   D.O.O. GOSPIĆ  58176437957 12.168.000,00KN  500.7004,11249.9002,05
APB-PETRINJA   D.O.O. PETRINJA  43490130254 671.000,00KN  163.80024,4100