Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
LIPOVICA   D.O.O. POPOVAČA  62434592704 39.610.600,00KN  39.610.600100,0000NE NE 
LUKA ŠIBENIK   D.O.O. ŠIBENIK  41169771101 15.678.000,00KN  94.9000,6155.900,36NE NE 
LUKA TRANZIT OSIJEK   D.O.O. OSIJEK  97083647226 59.265.800,00KN  316.0000,539.599.00016,20NE NE 
LUKA VUKOVAR D.O.O. VUKOVAR 53535248695 35.716.200,00KN  35.716.200100,0000NE NE 
MARTIN BREG   D.O.O. DUGO SELO  28914386599 4.706.900,00KN  1.719.70036,5400NE NE 
MAŠINOPROJEKT-BIRO ZA ELEKTROTEHNIKU   D.O.O. ZAGREB  56377250792 748.400,00KN  107.02114,3000NE NE 
MERCATOR - H   D.O.O. SESVETE  10045107278 1.246.522.500,00KN  2.033.2000,1600NE NE 
MLIN I PEKARE   D.O.O. SISAK  22260862756 36.958.800,00KN  4.350.00011,7700NE NE 
MOTEL PLITVICE   D.O.O. ZAGREB  53861479363 60.982.000,00KN  14.877.20024,4000NE NE 
NAPRIJED   D.O.O. ŠIBENIK  95846547081 815.900,00KN  77.2009,4600NE NE