Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
MARTIN BREG   D.O.O. DUGO SELO  28914386599 4.706.900,00KN  1.719.70036,5400NE NE 
MAŠINOPROJEKT-BIRO ZA ELEKTROTEHNIKU   D.O.O. ZAGREB  56377250792 748.400,00KN  107.02114,3000NE NE 
MERCATOR - H   D.O.O. SESVETE  10045107278 943.787.500,00KN  2.033.2000,2200NE NE 
MLIN I PEKARE   D.O.O. SISAK  22260862756 36.958.800,00KN  4.350.00011,7700NE NE 
MOTEL PLITVICE   D.O.O. ZAGREB  53861479363 60.982.000,00KN  14.877.20024,4000NE NE 
NAPRIJED   D.O.O. ŠIBENIK  95846547081 815.900,00KN  77.2009,4600NE NE 
NOVOGRADNJA-ZAGORKA D.O.O. ZAGREB  62612798320 790.600,00KN  6.5000,8200NE NE 
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. ZAGREB 88150534338 138.568.200,00KN 138.568.200100,00
OPREMA-PIT   D.O.O. LUDBREG  57676913636 1.090.900,00KN  6000,0600NE NE 
ORIOLIK D.O.O. ORIOVAC 90114983557 15.672.600,00KN  13.4400,0900NE NE