Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
LUKA VUKOVAR D.O.O. VUKOVAR 53535248695 35.716.200,00KN  35.716.200100,0000NE NE 
MARTIN BREG   D.O.O. DUGO SELO  28914386599 4.706.900,00KN  1.719.70036,5400NE NE 
MAŠINOPROJEKT-BIRO ZA ELEKTROTEHNIKU   D.O.O. ZAGREB  56377250792 748.400,00KN  107.02114,3000NE NE 
MERCATOR - H   D.O.O. SESVETE  10045107278 941.694.300,00KN  2.033.2000,2200NE NE 
MLIN I PEKARE   D.O.O. SISAK  22260862756 36.958.800,00KN  4.350.00011,7700NE NE 
MOTEL PLITVICE   D.O.O. ZAGREB  53861479363 60.982.000,00KN  14.877.20024,4000NE NE 
NAPRIJED   D.O.O. ŠIBENIK  95846547081 815.900,00KN  77.2009,4600NE NE 
NOVOGRADNJA-ZAGORKA D.O.O. ZAGREB  62612798320 790.600,00KN  6.5000,8200NE NE 
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. ZAGREB 88150534338 138.568.200,00KN 138.568.200100,00
OPATIJA PROJEKT ENG   D.O.O. OPATIJA  07525831220 117.800,00KN  004.9124,17NE NE