Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
LINA   D.O.O. LUMBARDA  96623693648 18.156.000,00KN  72.6000,4000
LIPOVICA   D.O.O. POPOVAČA  62434592704 39.610.600,00KN  39.610.600100,0000
LUJE   D.O.O. LOVRAN  44354247337 3.000.000,00KN  9.5000,326.900,23
LUKA ŠIBENIK   D.O.O. ŠIBENIK  41169771101 15.678.000,00KN  94.9000,6155.900,36
LUKA TRANZIT OSIJEK   D.O.O. OSIJEK  97083647226 59.265.800,00KN  316.0000,539.599.00016,20
LUKA VUKOVAR D.O.O. VUKOVAR 53535248695 35.716.200,00KN  35.716.200100,0000
MARTIN BREG   D.O.O. DUGO SELO  28914386599 4.706.900,00KN  1.719.70036,5400
MAŠINOPROJEKT-BIRO ZA ELEKTROTEHNIKU   D.O.O. ZAGREB  56377250792 748.400,00KN  107.02114,3000
MERCATOR - H   D.O.O. SESVETE  10045107278 275.742.500,00KN  2.033.2000,7400
MLIN I PEKARE   D.O.O. SISAK  22260862756 36.958.800,00KN  4.350.00011,7700