Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
ORLJAVA   D.O.O. POŽEGA  28061327329 23.521.700,00KN  17.630.50074,955.891.20025,05NE NE 
PERFA   D.O.O. DONJA STUBICA  81004326273 11.794.400,00KN  686.4005,8200NE NE 
PETROKEMIJA AGRO TRADE D.O.O. KUTINA  09211091279 5.265.600,00KN  5.265.600100,0000NE NE 
PLETER USLUGE   D.O.O. ZAGREB  50056328499 29.113.300,00KN  29.113.300100,0000NE NE 
PLINACRO D.O.O. ZAGREB  69401829750 912.022.000,00KN  912.022.000100,0000NE NE 
PLOVPUT D.O.O. SPLIT 14480721492 111.546.200,00KN 111.546.200100,00NE NE 
PODGORA   D.O.O. PODGORA  38998511576 3.654.600,00KN  900.90024,6500NE NE 
POGREBNO PODUZEĆE   D.O.O. ZAGREB  58389924351 9.629.200,00KN  763.8007,9300NE NE 
POLJOOPSKRBA-GRAĐEVINARSTVO   D.O.O. ZAGREB  94228152963 2.889.700,00KN  62.9002,1800NE NE 
POLJOOPSKRBA-INŽENJERING   D.O.O. ZAGREB  75909864510 617.900,00KN  96.20015,5700NE NE