Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
MOTEL PLITVICE   D.O.O. ZAGREB  53861479363 60.982.000,00KN  14.877.20024,4000
NAPRIJED   D.O.O. ŠIBENIK  95846547081 815.900,00KN  77.2009,4600
NOVOGRADNJA-ZAGORKA D.O.O. ZAGREB  62612798320 790.600,00KN  6.5000,8200
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. ZAGREB 88150534338 138.568.200,00KN 138.568.200100,00
OPATIJA PROJEKT ENG   D.O.O. OPATIJA  07525831220 117.800,00KN  004.9124,17
OPREMA POD TLAKOM D.O.O. ZAGREB  07435417708 279.000,00KN  279.000100,0000
OPREMA-PIT   D.O.O. LUDBREG  57676913636 1.090.900,00KN  6000,0600
ORIOLIK D.O.O. ORIOVAC 90114983557 15.672.600,00KN  13.4400,0900
ORLJAVA   D.O.O. POŽEGA  28061327329 23.521.700,00KN  17.630.50074,955.891.20025,05
PERFA   D.O.O. DONJA STUBICA  81004326273 11.794.400,00KN  686.4005,8200