Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
NAPRIJED   D.O.O. ŠIBENIK  95846547081 815.900,00KN  77.2009,4600ne ne 
NOVOGRADNJA-ZAGORKA D.O.O. ZAGREB  62612798320 790.600,00KN  6.5000,8200ne ne 
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. ZAGREB 88150534338 138.568.200,00KN 138.568.200100,00
OPATIJA PROJEKT ENG   D.O.O. OPATIJA  07525831220 117.800,00KN  004.9124,17ne ne 
OPREMA POD TLAKOM D.O.O. ZAGREB  07435417708 279.000,00KN  279.000100,0000ne ne 
OPREMA-PIT   D.O.O. LUDBREG  57676913636 1.090.900,00KN  6000,0600ne ne 
ORIOLIK D.O.O. ORIOVAC 90114983557 15.672.600,00KN  13.4400,0900ne ne 
ORLJAVA   D.O.O. POŽEGA  28061327329 23.521.700,00KN  17.630.50074,955.891.20025,05ne ne 
PERFA   D.O.O. DONJA STUBICA  81004326273 11.794.400,00KN  686.4005,8200ne ne 
PLETER USLUGE   D.O.O. ZAGREB  50056328499 29.113.300,00KN  29.113.300100,0000ne ne