Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
POLJOOPSKRBA-GRAĐEVINARSTVO   D.O.O. ZAGREB  94228152963 2.889.700,00KN  62.9002,1800NE NE 
POLJOOPSKRBA-INŽENJERING   D.O.O. ZAGREB  75909864510 617.900,00KN  96.20015,5700NE NE 
POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU D.O.O. SPLIT 77170670093 14.954.900,00KN 14.954.900100,00
PONOS U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  47311084338 3.567.900,00KN  158.1004,4300NE NE 
PP ORAHOVICA D.O.O. ORAHOVICA 70427199569 320.635.000,00KN  17.3000,012.212.000,69NE NE 
PRECIZNA MEHANIKA   D.O.O. ZAGREB  15906217187 20.935.200,00KN  635.7003,0495.700,46NE NE 
PROMES   D.O.O. ZAGREB  78689255854 7.885.000,00KN  2.744.85034,8100NE NE 
PROMET GRAĐENJE   D.O.O. POŽEGA  37123159229 4.051.300,00KN  00136.0003,36NE NE 
RATARSTVO   D.O.O. BJELOVAR  39141474711 1.223.000,00KN  0051.0004,17NE NE 
REGENERACIJA   D.O.O. ZABOK  66421949049 11.227.200,00KN  238.5002,12920.7008,20NE NE