Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
PLETER USLUGE   D.O.O. ZAGREB  50056328499 29.113.300,00KN  29.113.300100,0000
PLINACRO D.O.O. ZAGREB  69401829750 912.022.000,00KN  912.022.000100,0000
PLOVPUT D.O.O. SPLIT 14480721492 111.546.200,00KN 111.546.200100,00
PODGORA   D.O.O. PODGORA  38998511576 5.960.000,00KN  1.469.30024,6500
POGREBNO PODUZEĆE   D.O.O. ZAGREB  58389924351 9.629.200,00KN  763.8007,9300
POLJOOPSKRBA-GRAĐEVINARSTVO   D.O.O. ZAGREB  94228152963 2.889.700,00KN  62.9002,1800
POLJOOPSKRBA-INŽENJERING   D.O.O. ZAGREB  75909864510 617.900,00KN  96.20015,5700
POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU D.O.O. SPLIT 77170670093 14.954.900,00KN 14.954.900100,00
PONOS U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  47311084338 3.567.900,00KN  158.1004,4300
PP ORAHOVICA D.O.O. ORAHOVICA 70427199569 320.635.000,00KN  22.2000,012.212.000,69