Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
REKORD U STEČAJU D.O.O. OSIJEK  06721362871 2.214.500,00KN  11.3000,5112.600,57NE NE 
RENOTEX   D.O.O. KOPRIVNICA  61897104274 16.197.600,00KN  881.2005,4400NE NE 
RESTORAN GRAND   D.O.O. OSIJEK  62763580576 1.999.100,00KN  884.40044,2400NE NE 
RIJEKAKOLOR   D.O.O. RIJEKA  99641094469 714.900,00KN  1.5000,2100NE NE 
SIGMA   D.O.O. ZAGREB  62850485686 1.414.400,00KN  331.20023,4200NE NE 
SLAVONIJA IGM  U STEČAJU D.O.O. NAŠICE  36015539875 45.140.400,00KN  39.6000,0900NE NE 
SOLANA STON   D.O.O. STON  99737232491 4.377.300,00KN  399.9009,1400NE NE 
SOLUS   D.O.O. VLADISLAVCI  54595880752 3.956.700,00KN  134.3003,3900NE NE 
SPLENDID   D.O.O. ZAGREB  31618014301 26.718.600,00KN  2.370.2008,8700NE NE 
SVETICE GRUPA D.O.O. ZAGREB 85348306423 2.752.600,00KN  217.0007,8800NE NE