Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
PRECIZNA MEHANIKA   D.O.O. ZAGREB  15906217187 20.935.200,00KN  635.7003,0495.700,46
PROMES   D.O.O. ZAGREB  78689255854 7.885.000,00KN  2.744.85034,8100
PROMET   D.O.O. POŽEGA  17878033074 2.530.400,00KN  00136.0005,37
RATARSTVO   D.O.O. BJELOVAR  39141474711 1.223.000,00KN  0051.0004,17
REGENERACIJA   D.O.O. ZABOK  66421949049 11.227.200,00KN  238.5002,12920.7008,20
REKORD U STEČAJU D.O.O. OSIJEK  06721362871 2.214.500,00KN  11.3000,5112.600,57
RENOTEX   D.O.O. KOPRIVNICA  61897104274 16.197.600,00KN  881.2005,4400
RESTORAN GRAND   D.O.O. OSIJEK  62763580576 1.999.100,00KN  884.40044,2400
RIJEKAKOLOR   D.O.O. RIJEKA  99641094469 714.900,00KN  1.5000,2100
SIGMA   D.O.O. ZAGREB  62850485686 1.414.400,00KN  331.20023,4200