Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
SLAVONIJA IGM  U STEČAJU D.O.O. NAŠICE  36015539875 45.140.400,00KN  39.6000,0900
SOLANA STON   D.O.O. STON  99737232491 4.377.300,00KN  399.9009,1400
SOLUS   D.O.O. VLADISLAVCI  54595880752 3.956.700,00KN  134.3003,3900
SPLENDID   D.O.O. ZAGREB  31618014301 26.718.600,00KN  2.370.2008,8700
ŠIMECKI  U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  02142010717 17.757.900,00KN  1.573.5008,8600
ŠPED-BELI MANASTIR D.O.O. BELI MANASTIR 30777883162 309.300,00KN  20.0006,4700
TANG   D.O.O. NOVA GRADIŠKA  16088843903 56.937.000,00KN  769.5001,3500
TEHNIČAR KOPIRNI CENTAR   D.O.O. SPLIT  00503876202 1.177.400,00KN  13.3001,1300
TEHNOMONT   D.O.O. ZAGREB  14782948782 1.822.100,00KN  17.1000,9400
TEHNOPUBLIC   D.O.O. ZAGREB  04964658089 567.300,00KN  21.5003,7900