Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
TISKARA   D.O.O. VELIKA GORICA  70394297130 1.012.400,00KN  207.50020,5000NE NE 
TLM-TPP U STEČAJU D.O.O. ŠIBENIK  60576413258 34.200.000,00KN  32.2000,0900NE NE 
TRANSPORT   D.O.O. NOVI MAROF  25198113515 3.269.100,00KN  976.00029,8600NE NE 
TRGOAGENCIJA  U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  72527933726 3.062.900,00KN  757.80024,7400NE NE 
TRGOCENTAR ZABOK   D.O.O. ZABOK  84210581427 15.227.100,00KN  233.7001,53174.6001,15NE NE 
TRIBINA   D.O.O. ZAGREB  13539497145 1.249.300,00KN  185.00014,8100NE NE 
TVIN   D.O.O. VIROVITICA  38872693315 119.037.600,00KN  1.594.8001,3484.600,07NE NE 
UVEZ D.O.O. ZAPREŠIĆ 06885510998 4.103.700,00KN  1.9000,0500NE NE 
VELETRŽNICA OPUZEN D.O.O. OPUZEN 47970853981 2.520.000,00KN  2.508.00099,5200NE NE 
VELETRŽNICA RIBE POREČ D.O.O. POREČ 53357660549 25.195.000,00KN  4.200.00016,6700NE NE