Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
TRIBINA   D.O.O. ZAGREB  13539497145 1.249.300,00KN  185.00014,8100NE NE 
TVIN   D.O.O. VIROVITICA  38872693315 119.037.600,00KN  1.594.8001,3484.600,07NE NE 
UVEZ D.O.O. ZAPREŠIĆ 06885510998 4.103.700,00KN  1.9000,0500NE NE 
VELETRŽNICA OPUZEN D.O.O. OPUZEN 47970853981 2.520.000,00KN  2.508.00099,5200NE NE 
VELETRŽNICA RIBE POREČ D.O.O. POREČ 53357660549 25.195.000,00KN  4.200.00016,6700NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. KLANJEC  40921987718 777.760,00KN  65.0008,3640.9005,26NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. CRIKVENICA  79639879185 476.700,00KN  0050.05410,50NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. OPATIJA  53899865719 622.000,00KN  13.1002,1100NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. SLUNJ  71251241880 602.400,00KN  194.40032,2700NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. BRINJE  33642598241 350.000,00KN  61.81517,6600NE NE