Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. KLANJEC  40921987718 777.760,00KN  65.0008,3640.9005,26NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. CRIKVENICA  79639879185 476.700,00KN  0050.05410,50NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. BRINJE  33642598241 350.000,00KN  61.81517,6600NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. SLUNJ  71251241880 602.400,00KN  194.40032,2700NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA   D.O.O. OPATIJA  53899865719 622.000,00KN  13.1002,1100NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA PHAROS U STEČAJU D.O.O. STARI GRAD  14646019235 891.600,00KN  24.6002,76140.40015,75NE NE 
VETERINARSKA AMBULANTA PULA   D.O.O. PULA  23060751693 1.287.700,00KN  16.2001,2600NE NE 
VETERINARSKA STANICA   D.O.O. KOPRIVNICA  35631964454 3.447.500,00KN  273.0007,9200NE NE 
VETERINARSKA STANICA   D.O.O. OZALJ  82431984039 1.069.600,00KN  13.6001,27181.60016,98NE NE 
VETERINARSKA STANICA   D.O.O. GVOZD  33747006077 1.017.100,00KN  126.05512,3900NE NE