Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
VIGAL   D.O.O. VRGORAC  54192624254 2.948.800,00KN  4.9400,1700NE NE 
VITREX   D.O.O. VIROVITICA  78047300881 10.272.400,00KN  194.1001,8900NE NE 
VJESNIK USLUGE   D.O.O. ZAGREB  21825610728 496.000,00KN  38.1007,6800NE NE 
VODICE   D.O.O. VODICE  15449982602 4.610.400,00KN  330.4007,1700NE NE 
VUGIP   D.O.O. ZAGREB  25534711897 2.582.700,00KN  162.9006,3100NE NE 
ZAGORAC UP   D.O.O. PREGRADA  13246369776 782.900,00KN  140.50017,9500NE NE 
ZAGREBAČKI PLAVI   D.O.O. ZAGREB  09157055455 18.059.400,00KN  1.726.9009,5600NE NE 
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE   D.O.O. ZAGREB  74121470605 6.516.000,00KN  10.0000,1500NE NE 
ZELENDVOR   D.O.O. VARAŽDIN  85512018621 7.136.800,00KN  1.035.20014,5100NE NE 
ZIDAR   D.O.O. KOSTRENA  85272274160 4.377.600,00KN  41.8000,9500NE NE