Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
ZAGORAC UP   D.O.O. PREGRADA  13246369776 782.900,00KN  140.50017,9500
ZAGREBAČKI PLAVI   D.O.O. ZAGREB  09157055455 18.059.400,00KN  1.726.9009,5600
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE   D.O.O. ZAGREB  74121470605 6.516.000,00KN  10.0000,1500
ZELENDVOR   D.O.O. VARAŽDIN  85512018621 7.136.800,00KN  1.035.20014,5100
ZIDAR   D.O.O. KOSTRENA  85272274160 4.377.600,00KN  41.8000,9500
ZIT   D.O.O. ZAGREB  58721577676 5.572.200,00KN  48.1000,8600
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. ĆILIPI 63145279942 547.050.000,00KN 300.877.50055,00
ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O. KLISA 48188420009 26.208.000,00KN 14.414.40055,00
ZRAČNA LUKA PULA D.O.O. LIŽNJAN 51946493681 81.400.000,00KN 44.770.00055,00
ZRAČNA LUKA RIJEKA D.O.O. OMIŠALJ 37940245720 144.203.100,00KN 79.311.80055,00