Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
APIS IT D.O.O. ZAGREB 02994650199 238.800.000,00KN 121.788.00051,00
ARAUSA   D.O.O. VODICE  51287658773 851.200,00KN  11.2001,3200
ARENA  U STEČAJU D.O.O. PULA  51383805259 7.124.400,00KN  1.2000,0200
ARSENAL HOLDINGS   D.O.O. ZADAR  59794687464 21.027.500,00KN  190.2000,9000
AUTOBUSNI KOLODVOR   D.O.O. SPLIT  04413178343 3.650.400,00KN  1.366.40037,4300
AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ D.O.O. ZAGREB 82667270868 88.440.400,00KN  43.335.60049,0000
AUTOMEHANIKA   D.O.O. KARLOVAC  10590361022 9.285.300,00KN  172.9001,8600
AUTOTRANS   D.O.O. MALI LOŠINJ 19819724166 74.833.600,00KN  2.366.2003,1600
BANICA   D.O.O. ZAGREB  62169985205 1.797.800,00KN  148.7008,2700
B-COOP   D.O.O. UMAG  70464980653 7.907.000,00KN  222.5002,8100