Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O. KAŠTEL ŠTAFILIĆ 83462362655 385.300.000,00KN 211.915.00055,00
ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. ZADAR 39087623202 106.820.000,00KN 58.751.00055,00
ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 60482636839 804.429.600,00KN 442.436.30055,00
ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ D.O.O. MALI LOŠINJ 41684005864 64.464.000,00KN  12.356.80019,1700
ŽELJPOH TRGOVINA   D.O.O. ZAGREB  76633339194 1.856.100,00KN  618.60033,3300