Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
CIGLANA MRACLIN   D.O.O. VELIKA GORICA  14335342485 5.827.000,00KN  818.70014,0500
CLUB ADRIATIC D.O.O. ZAGREB  44661735229 120.947.400,00KN  120.947.400100,0000
CROATEH   D.O.O. ZAGREB  43573088763 10.776.000,00KN  7.349.20068,2000
CROATIAPLAN   D.O.O. ZAGREB  22137931865 747.100,00KN  28.5003,8100
DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA   U STEČAJU D.O.O. OBROVAC  31782172312 7.249.100,00KN  1.437.40019,8300
DEKOR   D.O.O. SPLIT  47266951158 3.787.200,00KN  287.4007,5900
DIP PILANA GOMIRJE  U STEČAJU D.O.O. GOMIRJE  38930005734 2.781.600,00KN  729.60026,2300
DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. ZAGREB 79058504140 20.000,00KN 20.000100,00
DUHANSKI INSTITUT   D.O.O. ZAGREB  02730470448 1.143.890,00KN  212.31018,5641.4303,62
DUNAVSKI LLOYD   D.O.O. SISAK  01792089470 20.666.000,00KN  3.904.10018,8900