Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
FINVEST RIJEKA   U STEČAJU D.O.O. RIJEKA  61025016317 9.298.900,00KN  6.4000,0700NE NE 
GALA   D.O.O. BJELOVAR  50795999437 15.659.000,00KN  539.3003,4400NE NE 
GALEB JONATHAN   D.O.O. POVLJA  42798720645 6.414.900,00KN  506.5007,9000NE NE 
GAVRILOVIĆ MALA PRIVREDA   D.O.O. PETRINJA  29524658929 142.300,00KN  142.300100,0000NE NE 
GEM   D.O.O. VINKOVCI  90850583372 17.725.800,00KN  1.850.40010,4400NE NE 
GORICA HUP   D.O.O. VELIKA GORICA  18766292488 14.626.000,00KN  1.588.90010,8600NE NE 
GRADAC   D.O.O. GRADAC  23349688082 1.738.800,00KN  433.80024,9500NE NE 
GRADINA   D.O.O. KORČULA  84337133231 15.250.000,00KN  597.9003,9200NE NE 
GRADNJA   D.O.O. SENJ  71820671282 233.600,00KN  8000,3400NE NE 
GRADNJA   D.O.O. OSIJEK  77971360833 46.085.500,00KN  4.0000,0110.100,02NE NE