Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O. SLAVONSKI BROD 30642826458 7.850.000,00KN  1.930.50024,5900
EKRAN   D.O.O. SPLIT  84129351099 7.865.400,00KN  1.804.20022,9400
EUROVIBA   D.O.O. ZAGREB  19818276224 20.034.000,00KN  821.3004,1000
FINVEST RIJEKA   U STEČAJU D.O.O. RIJEKA  61025016317 9.298.900,00KN  6.4000,0700
GALA   D.O.O. BJELOVAR  50795999437 15.659.000,00KN  539.3003,4400
GALEB JONATHAN   D.O.O. POVLJA  42798720645 6.414.900,00KN  506.5007,9000
GAVRILOVIĆ MALA PRIVREDA   D.O.O. PETRINJA  29524658929 142.300,00KN  142.300100,0000
GEM   D.O.O. VINKOVCI  90850583372 17.725.800,00KN  1.850.40010,4400
GEOPODRAVINA U LIKVIDACIJI D.O.O. KOPRIVNICA  65188947138 1.200.000,00KN  200.00016,6700
GORICA HUP   D.O.O. VELIKA GORICA  18766292488 14.626.000,00KN  1.588.90010,8600